Reklamı Kapat

Esnafın ümitsizliği intihar ile sonuçlanıyor

İyi Parti İzmit İlçe Başkanlığı, İzmit ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların sorunlarına yönelik basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, ümitsizliğin intihara sebep olduğunu ifade etti

Sibel  Altınel
Sibel Altınel Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

İyi Parti İzmit İlçe Başkanlığı bugün partisinin ilçe binasında İzmit'te faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların sorunlarına yönelik basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve çok sayıda partili katılım sağladı.


DEĞERLENDİRMEMİZ ÜÇ AŞAMADA


Açılış konuşmasını yapan İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz şunları kaydetti: “Basın mensupları. Bildiğiniz gibi ülkemiz ekonomik olarak büyük bir çalkantı ve buhrandan geçiyor. Bir taraftan iktidarın uyguladığı yanlış politikalar diğer taraftan pandeminin etkisiyle birlikte en çok etkilenen işletmelerin başında gelen esnaflarımız, çok zor günler yaşıyorlar. Yaşanan bu sıkıntıları tespit edip gündeme getirmek için bir anket çalışması düzenledik.Bu araştırma; İzmit’te faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin ekonomik sorunlarını ve pandemiden etkilenme düzeylerini tespit etmek için yüz yüze ve online anket yöntemiyle İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı tarafından Kasım 2021 döneminde yapılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. İşletmelerle ilgili bilgiler, ekonomik değerlendirmeler ve pandeminin işletmeler üzerine etkisi. İşletmeniz kaç yıldır faaliyet sağlıyor sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %23,8’i (128’i) 1-4 yıl, %17,5’i (94’ü) 5-8 yıl, %26,2’si (141’i) 9-12 yıl, %5,9’u (32’si) 13-16 yıl ve %26,6’sı (143’ü) 17 ve üzeri yıl faaliyet göstermektedir. İşletmenizin yapısı aşağıdakilerden hangisidir sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %3,2’si (17’i) Anonim şirket, %9,7’si (52’si) Limited Şirket, %20,1’i (108’i) Çok sahipli şahıs işletmesi, %64,3’ü (346’sı) Tek sahipli şahıs işletmesi ve %2,8’1 (15’1) diğer türde işletmedir.


İŞLETMELERİN ÇOĞU KİRA


İşletmelerin %79,9’unun (430’unun) işyeri kira, %20,1’inin (108’inin) iş yeri kendine ait işletmedir. %0,9’u (5’i) Madencilik sektöründe, %37,9’u (204’ü) Gıda, içki, tütün satan işletme, %7,1’i (38’i) Orman ürünleri ve Mobilya işletmesi, %10,4’ü (56’sı) Kağıt ve kağıt ürünleri işletmesi, %1,9’u (10’u) Metal işleri sektöründe, %1,5’i (8’i) Otomotiv sektöründe, %8,2’i (44’ü) Elektrik ve Elektronik işletmesi, %2,8’i (15’i) tarıma dayalı üretim işletmesi, %3,2’si (17’si) Kimya, petrol ürünleri ve Plastik işletmesi, %8,7’si (47’si) Tekstil, deri ve ayakkabı satan işletme ve %2,4’ü (13’ü) Madeni eşya, makine ve teçhizat satan işletmedir.%73,2’si (394’ü) 1-5 kişi, %12,6’sı (68’i) 6-10 kişi, %7,4’ü (40’ı) 11-15 kişi, %3,2’si (17’si) 16-20 kişi ve %3,5’i (19’u) 21 kişi ve üstü çalışana sahip işletmelerdir. İşletmelerin %20,3’ü (109’u) 50 bin TL’nin altında, %21,7’si (117’si) 51 bin-100 bin arası, %17,5’i (94’ü) 101 bin-200 bin TL arası, %18,0’i (97’si) 201 Bin – 500 bin ve %22,5’i (121’1) 501 bin TL ve üstü ciroya sahip işletmelerdir.Tek sahipli şahıs şirketinin fazla olup çalışan sayısının az olanların oranlarının yüksek olması ve cirolarının düşük olması anket yapılan işletmelerin çoğunluğunun mikro işletme olduğunu götürüyoruz.


AZ KAZANAN AZ ÇOK KAZANAN ÇOK


Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması fikrine; anketi yanıtlayan işletmelerin %55,2’si (297’si) Katılıyorum, %32,5’i (175’i) Katılmıyorum cevabını verirken, %12,3’ü (66’sı) kararsızım şeklinde yanıtlamıştır. Esnaflarımızın %55'i az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasından yana. Vergi oranlarının ciroya göre kademeli olarak artması gerektiğini düşünüyorlar. %12’si ise kararsız olduğunu ifade etmektedir. Vergileri ülkemizde nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk ve sorumuza işletmelerin %89,2’si (480’i) Yüksek, %3,5’i (19’u) düşük yanıtını verirken, %7,2’i (39’u) normal değerlendirmesinde bulunmuştur. Kümülatif olarak esnaflarımızın %89,3'ü vergi oranlarını yüksek buluyor, sosyal güvenlik primlerini ve vergileri öderken kaynak bulma sıkıntısı yaşıyor musunuz sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %90,3’ü (486’sı) sıkıntı yaşıyorum, %9,7’si (52’si) ise sıkıntı yaşaMIyorum şeklinde yanıt vermiştir. Bu grup içerisinde %65,6'sı çok fazla sıkıntı yaşıyor, hipermarketler ile zincir marketlerin yurt dışında olduğu gibi şehir merkezlerinin dışında faaliyet göstermesi esnafımızın sorunlarına çare olur mu? sorusuna anketi yanıtlayan işletmelerin %64,1’i (345’i) çare olur, %25,5’i (137’si) ise çare olmaz, %10,4’ü (56’sı) ise Kararsızım şeklinde yanıt vermiştir.


AKARYAKIT SORUNUMUZ


Hipermarketler ile zincir marketlerin yurt dışında olduğu gibi şehir merkezlerinin dışında faaliyet göstermesi esnafımızın sorunlarına çare olur mu? sorusuna anketi yanıtlayan işletmelerin %64,1’i (345’i) çare olur, %25,5’i (137’si) ise çare olmaz, %10,4’ü (56’sı) ise Kararsızım şeklinde yanıt. Kira, elektrik, su vb. işletme giderlerindeki artışlar işletmeye ciddi mali yük getirdi mi şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %96,7’si (520’si) Yük Getirdi, %1,9’u (10’u) Yük Getirmedi cevabını vermiştir. %1,5’i (8’i) ise Kararsız kalmıştır, vatandaşın alım gücündeki azalma işletmenizi etkiledi mi şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %94,2’si (507’si) Etkiledi, %4,6’sı (25’i) Etkilemedi cevabını verirken, %1,1’i (6’sı) ise Kararsızım cevabını vermiştir.Bir önceki soruyla birlikte değerlendirildiğinde esnafımızın maliyetlerinin çok arttığı ama gelirlerinin düştüğü görülüyor. Ayrıca alım gücündeki azalma, halkımızın yoksullaştığının en büyük göstergesidir, işletmenizin aylık geliri ile başka desteğe ihtiyaç duymadan geçiminizi sağlayabiliyor musunuz şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %41,8’i (225’i) Sağlıyorum yanıtını verirken %58,2’si (313’ü) Sağlayamıyorum yanıtını vermiştir, alacaklarınızı zamanında tahsil edebilme düzeyiniz nedir şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %38,7’si (208’i) düşük, %46,5’i (250’si) normal cevabını verirken %14,9’u (80’i) yüksek yanıtını vermiştir.


ENFLASYON ALTIN DÖVİZ


Enflasyon, altın ve döviz kurundaki artışlar faaliyetlerinizi olumsuz etkiledi mi şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %95,5’si (514’ü) Olumsuz Etkiledi, %3,2’si (17’si) Olumsuz Etkilemedi cevabını verirken, % 1,3’ü (7’si) ise Kararsızım cevabını vermiştir.Bu tablo, hükümetin para ve kur politikalarının esnafımıza olumsuz yansıdığına dair çarpıcı bir örnektir, geçmiş yıllara göre işletmenizin geliri nasıl değişti? şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %84,0’ü (452’si) Gelirim Azaldı, %5,0’i (27’si) Gelirim Arttı cevabını verirken, %11,0’i (59’u) ise Aynı Kaldı cevabını vermiştir.Grafikte de görüldüğü üzere esnaf ve işletmelerimiz her geçen gün bir önceki günü arar hale gelmiştir. Ülkemizin iyi yönetilmediğine işaret eden son derece çarpıcı bir örnekle, işletmenizin geleceğini nasıl görüyorsunuz şeklindeki sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %27,5’i (148’i) Daha kötü, %13,8’i (74’ü) Daha iyi cevabını verirken, %58,7’si (316’sı) ise Belirsiz cevabını vermiştir.4 işletmeden 1’den fazlası gelecekteki durumunun kötü olduğunu düşünürken, 4’te 2’sinden fazlası geleceğinden emin değil. Yaşanan ekonomik zorluklar ve yönetim krizi küçük esnafın ve yerel işletmelerin geleceğe olan inanç ve umutlarını da tükettiğinin göstergesidir, ülke ekonomisinin ve vatandaşın alım gücünü nasıl değerlendirirsiniz şeklindeki soruya anketi yanıtlayan işletmelerin %87,7’si (472’si) Kötü, %3,9’u (21’i) İyi cevabını verirken, %8,4’ü (45’i) Kararsızım yanıtını vermiştir.


BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞ


Başkanlık sistemine geçişle ekonomik durumunuzda bir kalkınma oldu mu şeklindeki soruya anketi yanıtlayan işletmelerin %80,1’i (431’i) Kalkınma olmadığını, %19,9’u (107’si) ise Kalkınma olduğunu ifade etmiştir.Başkanlık sistemi; vaat edilen ekonomik kalkınmayı sağlayamadığı gibi, olan refah düzeyini de her geçen gün düşürmektedir. Bu sistemden bir an önce vazgeçilerek, hukukun üstünlüğüne dayanan parlamenter demokrasiye bir an önce geçilmelidir,ekonomik olarak içinde bulunduğunuz şartlar, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi durumunda değişir mi? şeklindeki soruya anketi yanıtlayanların %41,1’i (221’i) Değişir cevabını verirken, %37,4’ü (201’i) Kararsız olduğunu ifade etmiştir. Değişim olmayacağını düşünenler ise %21,5 (116) düzeyindedir.Bu tablo, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in her fırsatta vurguladığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönüş” çağrısının esnafımızda karşılık bulduğunu göstermesi bakımından da önemlidir.


HÜKÜMETİN PANDEMİDE ETKİSİ


Ekonomik boyutunu hükümet nasıl yönetti sorumuza anketi yanıtlayan işletmelerin %76,8’i (413’ü) Kötü yönetti, %11,9’u (64’ü) İyi yönetti cevabını verirken, %11,3’ü (61’i) ise kararsız cevabını hükümetin pandemide esnaf ve işletmeler için aldığı önlemleri nasıl değerlendirirsiniz? sorusuna anketi yanıtlayan işletmelerin %77,9’i (419’u) Yetersiz, %13,0’ü (70’i) Yeterli cevabını verirken, %9,1’i (49’u) ise Kararsız cevabını vermiştir. E ticaretle birlikte alışveriş alışkanlıkları değişti ve dijital pazarlama kavramı önem kazandı. Bağlı bulunduğunuz kuruluşlar sizi e-ticaret konusunda yönlendirdi mi? şeklindeki soruya anketi yanıtlayan işletmelerin %77’si (414’ü) yönlendirilmediğini, %23’ü (124’ü) ise yönlendirildiğini ifade etmiştir.Pandemide ve ekonomik krizde yalnız bırakılan esnaf ve işletmelerimiz, geleceklerini şekillendirecek e ticaret konusunda da tek başlarına bırakılarak, kaderlerine terk edilmiştir.


İŞLETMELERİN EN BÜYÜK SORUNU


İşletmelerin en büyük sorununu yanıtlayan işletmelerin %38,1’i (205’i) Müşterinin azalması, %23,6’sı (127’si) Hayat pahalılığı, %15,2’si (82’si) Satılan malın yerine konulamaması, %11,9’u (64’ü) Kar marjının düşük olması, %11,2’si (60’ı) ise Diğer sebepleri önemli olarak görmektedir.Kökleri Ahilik sistemine dayanan esnaf ve sanatkârlar; ülkemiz ekonomisinde ve toplumsal hayatta büyük öneme sahiptir. Ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmanın dengeli bir şekilde gerçekleşmesini, dağıtılmasını ve sürdürülmesini sağlamaktadırlar.Ekonomiyi canlı tutması, istihdam oluşturması, işsizliğe çare olması ve işgücü yetiştirmesi yönüyle esnaf ve sanatkârlar bu çalışmanın araştırma konusunu oluşturmuştur.Çalışmada Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının belirlenmesi amaçlanmış ve bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkan tespitler hem ortak bir ses olarak ifade edilmiş hem de çözüm önerileri geliştirilmiştir.


HÜKÜMETTEN VERGİLERİN AZALTILMASI BEKLENİYOR


Yapılan analizler sonucunda esnafın yüksek oranla gelirlerinin giderlerini karşılamadığı. Geçmişe nazaran daha kötü bir finansal durum içerisinde olduğu. SGK primlerini düzenli ödeyemediği. Vergi oranlarını yüksek bulduğu. AVM’lerin şehir içinde açılmasının küçük esnafı olumsuz etkilediği. Hükümetin ve yerel yönetimlerin desteğini yetersiz gördüğü. Hükümetin uyguladığı para ve kur politikasının belirsizliği artırdığı ve işletmelerin yaşamasını güçleştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, hükümetten vergi oranlarının düşürülmesi ve satın alma güçlüğünün azaltılmasını bekledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Maalesef artık bu iktidar ekonomiyi yönetebilme yeteneğini kaybetmiştir. İşletmeler, geleceğe dair umutlarının kaybolduğu bir karamsarlık içerisindedirler.


ÜMİTSİZLİK İNTİHARA SEBEP OLUYOR


Artan ümitsizlik, mal ve can kayıplarına neden olmaktadır. Zira, intihar vakalarındaki ve icra davalarındaki artışlar da bizleri doğrulamaktadır. Demokrasi ve hukukun yok edildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkımızı kalkındırmamış bilakis piyasa üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Kurullara yapılan liyakatsiz atamalar, ekonomiyi dar boğaza sokmuştur.Bu anketi her ne kadar İzmit’te yapmış olsak da eminim ki, ülkemizin her noktasında benzer sonuçlar çıkacaktır. Üstelik anketimizin büyük bölümü yapıldığında son günlerde yaşadığımız büyük kur oynamaları henüz olmamıştı. Bu anketi bugün yapsak, tahmin edebileceğiniz gibi, yüzdelik oranlar daha yüksek çıkardı.Bu nedenle, yeni bir yönetim sistemine ve yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener ısrarla vurguladığı üzere çözüm iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’dir.Unutmayalım ki Demokrasi ve Hukuk, Ekmektir. İYİ Parti milletimizi içine düştüğü bu karamsarlıktan ve ekonomik çıkmazdan kurtaracak kadro ve inanca sahiptir.Biz hazırız. Biz çözeriz. Anketimizin hazırlanmasında ve analizinde büyük emek veren çok değerli arkadaşlarıma ve sahada fedakârca çalışarak anketi uygulayan İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.Her birinizin ilginize ve katılımınıza çok teşekkür ederim.”

Ekli Dosyalar

09 Ara 2021 - 15:40 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Sibel Altınelgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Barış gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Barış gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Barış gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Barış gazetesi değil haberi geçen ajanstır.