Nesibe Aydın'dan TYT yorumları

Üniversite giriş sınavının 1. oturumu olan ve ülke genelinde 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu TYT bugün uygulandı.

Bugüne kadar çalışan, emek veren ve pandemi sürecinde de çalışmalarına büyük bir azimle devam eden tüm adaylara geçmiş olsun diyor, yarın girecekleri AYT’de başarılar diliyoruz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, sınavdan çıkan öğrencilerinden aldığı bilgilere göre, 2021 TYT’yi aşağıdaki şekilde yorumlamışlardır:

 2021 TYT’de, sözel alanda, okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların; sayısal alanda ise okuduğunu anlamaya yönelik, yoruma dayalı, uğraştırıcı, zaman alıcı ve yeni nesil soruların ağırlıklı olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olduğu görüşünde birleşmişlerdir.

2021 TYT’nin bilginin yanı sıra okuduğunu anlama, yorum yapabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, çıkarımda bulunabilme becerilerini ölçen sorulardan oluştuğu görülmüştür.

Sınavdan sonra öğrencilerin ilk yorumlarına göre 2021 TYT’nin geçen seneden daha zor bir sınav olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler özellikle Türkçenin zaman alıcı ve çeldiricilerin kuvvetli olduğunu iletmişlerdir. Bu durumda 2021 TYT’de TÜRKÇENİN ve MATEMATİK derslerinin belirleyici olduğu gözlenmiştir.

 Türkçede anlam, matematikte problem ve geometri sorularının zorlayıcı olduğu, yeni nesil soruların ağırlıklı olmasından dolayı da zaman aldığı tespit edilmiştir. Sözel ve fen derslerinin daha yapılabilir olduğu ifade edilmiştir. Fen alanında ise fizik dersi belirleyici olmuştur. Fizik sorularının günlük hayat ile ilişkilendirilmiş yorumlama soruları olduğu belirtilmiştir. Coğrafya alanında ise çalışan öğrencilerin yapabildiği, bilgiye dayalı grafik ve harita okuma becerisi gerektiren sorular olduğu tespit edilmiştir.

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

2021 TYT sınavında Matematik sorularında müfredat dışı soru olmayıp, beklediğimiz konulardan gelmiştir. Sorular, bilgiyi yorumlama, analiz, mantıksal çıkarımlara dayalı sorulardan oluşmuştur. Sorular uzun metinli olup okuduğunu anlama ve denklem kurma yeteneğini ölçen tarzdadır.

Soru tipi ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşmiştir.

Geometri sorularında ise, yeni nesil sorulara yer verilmiş ve bu sorular geçen yıllara göre zaman alıcı ve zorlayıcı sorulardan oluştuğu öğrenciler tarafından ifade edilmiştir.

Genel olarak bu yılki TYT sınavının düzeyinin son üç yılın TYT sınavlarına göre daha zor ve zaman alıcı olduğu, sınavın belirleyici bölümünün matematik olacağı gözlemlenmiştir.

                                                                                              (NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ)

 

FİZİK BÖLÜMÜ

2021 TYT Fizik soruları beklendiği gibi 9 ve 10.sınıf Fizik dersi müfredatından seçilmiştir. Ancak soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Fizik Bilimine Giriş, Mekanik İş-Güç Enerji, Genleşme ve Elektrostatik) soru yer alamamıştır.

Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurgulanmıştır. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle 2020 TYT de yer verilmeyen ve bu yıl sorulan optik sorusunun Türkiye genelinde zorlayıcı ve belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.

 (NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ)

 

KİMYA BÖLÜMÜ

2021 TYT sınavında çıkan sorular genel olarak 9 ve 10. sınıfların MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sadece 10.sınıf Karışımlar ünitesinde temel düzeyde verilen koligatif özellik sorusunun AYT kazanımlarını ölçmeye yönelik olduğu görülmüştür. 2020 TYT sınavına göre zorluk derecesi ve seçiciliği daha yüksek, bilgiye dayalı bir sınav olduğu belirlenmiştir.

 (NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ)

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2021 TYT sınavının biyoloji sorularının öğrencilerimiz tarafından rahatlıkla çözüldüğü tespit edilmiştir. Zaman sıkıntısı yaşamayan TM öğrencileri, Biyoloji sorularını rahatlıkla çözdüklerini ifade etmişlerdir, zaman sıkıntısı yaşayanlar ise Biyoloji sorularını okuyamamıştır. Hem MF hem TM öğrencileri sınav sorularının genel olarak çalışırken çözdükleri sorulara çok benzer olduğunu ifade etmişlerdir. Sınav, 9 ve 10.sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10. sınıf müfredatının her ünitesinden bir soru sorulmuştur. Sınav klasik soru tiplerini içermekte olup, yeni nesil soru tipleri bu sınavda yer almamıştır.

Geçen seneye göre soruların zorluk derecelerinin benzer olduğu tespit edilmiştir.

            (NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)

 

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı, anlatım bozukluğu ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür.

Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların çok uzun paragraflardan oluşmadığı ama çeldiricilerin güçlü olduğu, bundan dolayı birkaç orta düzey soru dışında, üst düzey zorlukta olduğu saptanmıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktayız.

              (NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)

 

TARİH BÖLÜMÜ

Bu yıl sınavda çıkan 5 tarih sorusundan üçü yoruma dayalıydı, iki soru bilgiye dayalı yorum sorusuydu.

 İlk ve Orta Çağlar’da Türk Dünyası ve Türk’lerin İslamiyet’i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri üniteleri son yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da sınavda yer almıştır. Aynı zamanda kavram bilgisine dayalı sorular belirleyici olmuştur.

(NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)

 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ:

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan TYT’de Coğrafya alanındaki sorular, temel kavram ve ilkeleri kullanma, harita ve grafik okuma becerisine dayalı bilgi ağırlıklı sorular olmuştur.

Coğrafya sınavında 9 ve 10. sınıf müfredatına bağlı kalınmış, soruların çoğu 10. Sınıf müfredatından sorulmuştur.

2020 TYT sınavında olduğu gibi bu yıl da coğrafya soruları net, anlaşılır ve bilgiyi kullanmaya yönelik sorular olmuştur.

Uzun süredir soru sorulmamış olan ve coğrafyanın temelini oluşturan Dünya’nın Şekli ve Hareketleri ünitesinden soru çıkmış olması, önemini hatırlatması açısından sevindiricidir.

Sosyal bölüm içinde Coğrafyanın zorluk derecesi orta seviyede olmuş, özellikle derslerimizde ağırlık verdiğimiz ve yayınlarımızda sorduğumuz sorulara benzer nitelikte sorulardan oluşmuştur.

          (NESİBE AYDIN COĞRAYA ZÜMRESİ)

 

 FELSEFE BÖLÜMÜ

2021 TYT Felsefe soruları MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenen müfredata uygundur.  Sınavda çıkan soruların zorluk derecesi 2020 TYT’ye göre biraz daha yüksektir. Sınav sorularından bir tanesi bilgi gerektirdiği, bir tanesi de güçlü çeldirici içerdiği için öğrencileri zorlamıştır.

                Soruların çözülebilmesi, temel bilgi, bilgiyi yorumlama ve filozof görüşlerinin felsefi analizini yapabilme gücü gerektirmektedir. Sınav soruları MEB tekrar ve kazanım testlerinde yer alan yeni nesil sorulardan oluşmamış; ÖSYM, felsefe sorularındaki geleneksel tavrını korumuştur.

 

           (NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)

 

 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde sorular geçen yıla oranla çeşitlilik arz etmektedir. Bu yıl bilgi ve kavram ile birlikte yoruma dayalı sorular sorulmuştur. Yine geçen yıl olduğu gibi okuduğunu anlama ve öğrencilerin yorum yapması istenmiştir. Dolayısıyla sorularda öğrencilerin muhakeme yeteneğini ölçmek hedeflenmiştir. Ayrıca MSÜ 2021 sınavına nazaran sorular, aynı doğrultuda olup soruların zorluk seviyesi daha kolaydır.

Öğrenciler sorularda; Anadolu’nun İslamlaşmasına etki eden şahsiyetler, İslam’da yerilen davranışlar, ibadetlerde bulunması gereken temel ilkeler, dua ibadeti ve de ayetlerden hareketle insanların diğer varlıklardan farkına değinildiğini belirtmişlerdir. Bu konular üzerinden düşünülürse, İslamlaşmaya etki eden şahsiyetler sorusuyla İslam’da yerilen davranışlar sorusu bilgi ve muhakeme yeteneğini ölçtüğünden öğrenciler zorlanmış olabilirler. Diğer sorularda ise öğrencilerin parça veya ayetleri yorumlamaları ön planda tutulduğundan daha kolay olduğunu söylemek mümkündür.

 

         (NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)

 

 Sevgili Öğrenciler,

            TYT, eğrisiyle doğrusuyla geldi ve geçti. Sınavı, beklentisinin altında geçen öğrencinin sınavın yasını tutmasının kendisine bir faydası olmayacağından üzülmemesi, sınavı iyi geçenin de mutluluktan rehavete kapılmaması gerekir. Şimdi sıra, yarın gireceğiniz AYT’ye odaklanma zamanı.

                Asıl belirleyici olanın %60 etkiye sahip AYT olduğunu unutmayınız.

Sevgilerimizle!

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Zümre Başkanları

26 Haz 2021 - 16:05 Kocaeli- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Barış gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Barış gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Barış gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Barış gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Sizce mülteciler Türkiye'den gönderilmeli mi, kalmalı mı?