Bölge esnafı basit işlerde bile tercih edilmedi İŞTE CHP’nin Büyükşehir’e tüm eleştirileri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda Denetim Raporu ile ilgili konuşan CHP’li Mehmet Nuri Paşa Büyükşehir’e tek tek eleştirilerini sıraladı

Oğuzhan Aktaş
Oğuzhan Aktaş Tüm Haberleri
Haber albümü için resme tıklayın

Denetim Raporu ile ilgili olarak konuşan CHP’li Mehmet Nuri Paşa: “Sermaye giderleri 2019 yılına göre azalmış. 2020 yılında 501 bin TL olmuş. Bütçe aktarmalarında ekleme ve aktarma işleri oldukça fazla gerçekleşmiştir, bütçenin yüzde 18’i kadar olmuştur. Ödenek yetersizliği ile aktarma yapılan bütçelerden başka bütçelere aktarma yapılmıştır. Bütçe yapılırken kaynak ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesi ve uygun yapılmasına dikkat edilmelidir.

DAHA ÇOK FİRMADAN TEKLİF ALINMALI

Yapılan mal alım ve yapım işlerinin bir havuzda toplanarak, fiyat araştırması yapılmalı. Açık ihalelerin çoğunda yaklaşık maliyet çalışmalarında çok az firmadan teklif alınıyor. Yaklaşım maliyeti veren firmalar çok düşük fiyatlar veriyor. Açık hava görseli için 3 firmadan teklif alınıyor. Bu 3 firma yaklaşık maliyete verdikleri fiyat ile ihaleye girdiği fiyat arasında uçurum var.  Daha çok firmadan fiyat alınırsa çok daha iyi olur.

SÜRE UZATIMI MALİYETİ ARTTIRIYOR

Yapılan ihalelerde süre uzatımı çok fazla. mutelif yerlerde peyzaj bakım ve çalışması iş süresi 330 gün kendisine verilen süre 240 gün fiyat artışı 1 milyon 871 TL. Bir diğer örnek Kartepe yarı olimpik havuzda maliyet 7 milyon 341 bin TL 330 gün iş süre uzatımı 296 gün, fiyat farkı 1 milyon 755 bin TL.

BÖLGE ESNAFI TERCİH EDİLMEDİ

Açık ihalelerde bölge esnafına pozitif ayrımcılık yapmak mümkün değil. Yapılan incelemelerde bölge esnafımız çok fazla tercih edilmemiş bölge dışından alım yapılmış. Doğrudan teminle aynı firmalar tercih edilmiş, doğrudan teminlerde en önemli unsur yaklaşık maliyetin tespit edilememesi. “ dedi.

 

Paşa açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “

BÜTÇE AKTARMALARI

 

Ekleme-Aktarma İşlemleri:

Gider Kesin hesap Cetveli incelendiğinde, 2020 yılı için 2.775.000.000-TL bütçe ödeneği verildiği, yıl içerisinden bu ödenekler arasında 490.279.210,40-TL ekleme-aktarma yapıldığı görülmektedir. Ekleme Aktarma tutarı toplam ödeneğin %18’ olup, buda bize bütçe hazırlanırken ödenek ihtiyacının belirlenmesinde daha belirleyici davranılmadığını göstermektedir.

 

Örneğin;

*Mali Hizmetler Müdürlüğü (01 1 2) 04.2.9.01 TL Cinsinden Faiz Giderleri Bütçe kalemine 60.128.030,82-TL Ekleme yapılırken aynı bütçe kaleminden 81.748.030,82-TL aktarma yapılmıştır. Yılsonunda da bu kalemden 29.482.136,23-TL ödenek imha edilmiştir.

 

*Sağlık ve Sosyal Müdürlüğü (07 9 9) 03.2.4.01 Yiyecek Alımları Bütçe kalemine 10.000.000,00-TL Ekleme yapılırken aynı bütçe kaleminden 7.366.506,39-TL aktarma yapılmıştır. Yılsonunda da bu kalemden 4.094.870,6-TL ödenek imha edilmiştir.

 

*Sosyal Güvenliği (10 7 0 ) 05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Bütçe kalemine 8.000.000,00-TL Ekleme yapılırken aynı bütçe kaleminden 26.459.419,28-TL aktarma yapılmıştır.

 

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Biraz önce de belirttiğim üzere ödenek yetersizliği nedeniyle ekleme yapılan bütçelerden daha sonraları başka bütçelere aktarma yapılmıştır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 4. Fıkrasının (b) bendinde “Aktarma yapılmış tertiplerden,” aktarma yapılmaz denilmektedir.

 

Buna göre, bütçe yapılırken kaynak ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesine, yıl içerisinde aktarmalara ihtiyaç duyulması halinde, bu aktarmaların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.

İdareler ihalelerde ve doğrudan teminlerde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Proje bütünlüğü içerisinde yaptırılması gereken işlerin o projeye dâhil edilmemesi açık ihale ile toptan verilmeyerek ortaya çıkabilecek düşük fiyatın oluşmasını engellemiştir. İhale konusu için doğru planlamasının yapılamadığı, fizibilite çalışmasının önceden yapılamadığı ve dolayısıyla ihale konusu işin eksik yanlış tariflendiğini gösteriyor.

 

Yapılan mal alım ve yapım işleri fiyatlarının bir havuzda toplanarak, fiyat araştırmalarında fikir edinmek amacıyla kullanılması gerekmektedir.

 

 İHALELER

 

İhalelerin çoğunda yaklaşık maliyet çalışmasında az sayıda firmadan teklifler alınıyor. Yaklaşık maliyete fiyatları yüksek veren firmalar ihaleye girince fiyatları oldukça düşük veriyorlar. Bundan dolayı ihaleyi alma olanakları daha çok oluyor. Bu da rekabeti ortadan kaldırıyor.

 

Buna bir örnek vermek gerekirse;

Açık hava görselleri basımı işi yaklaşık maliyet için üç firmadan teklif alınıyor. Yaklaşık maliyet için yüksek teklif veren firmalar ihaleye girince, yaklaşık maliyet için verdikleri tekliflerden oldukça düşük teklif veriyorlar.

 

 

Firma
 

Yaklaşık Maliyet Fiyatı
 

İhale Fiyatı
İsabet Medya Reklam
1.808.700+KDV
1.132.300+KDV
İksy Tanıtım Yapım
1.682.950+KDV
1.246.740+KDV
Elvan Reklam
1.706.300+KDV
1.416.600+KDV
 
--------------
1.504.180+KDV
 
--------------
1.347.000+KDV
 
---------------
1.507.000+KDV
 
---------------
1.404.000+KDV
 

 

Yaklaşık Maliyet 1.732.650 TL olarak hesaplanıyor.

İhaleyi alan firma İsabet Medya Reklam.

 

 

Yapılan ihalelerde süre uzatımı oldukça fazla verilmiştir.

 

 

Örnek-1

Firma: Çatı Grup İnşaat Turizm Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti.

Konu: 8 ilçede muhtelif alanlarda çevre düzenleme ve tadilat yapımı

Tutar: 23.693.090 TL + KDV

İşe Başlama Tarihi: 25.02.2019

İş Bitiş Tarihi: 21.01 2020

İşin Süresi: 330 tam gün

Süre Uzatımı: 240 tam gün

İş Artışı: 4.530.654 + KDV

Fiyat Farkı: 1.871.249 + KDV

 

 

Örnek-2

Firma: Elyapı Beton Elemanları İnş. Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

Konu: Kartepe ilçesi yarı olimpik yüzme havuzunun yapım işi

Tutar: 7.341.000 TL + KDV

İşin Süresi: 330 tam gün

Süre Uzatımı: 296 tam gün

Fiyat Farkı: 1.755.548,88 TL

  

Belediye tarafından eğitim amaçlı kiralanan yerin kira bedelinin yüksek olması;

 

 

Firma: Aksakal Müteahhitlik

Konu: Gebze Akademi Lisesi 449 Ada 49 Parsel

Tutar: 2.595.886,83 + KDV

İşe Başlama: 09.12.2019

Bitiş Tarihi: 27.11.2020

Fiyat Farkı: 113.290,30 TL

Aylık Kira: 57.284 + KDV

Kiralama Tarihi: 01.09.2019

Kiralama Süresi: 10 yıllık

Tadilat: Kiralayana ait

Alan: 3500 m²

Aylık Kira Maliyeti: 90.000 TL +KDV

 

 

 Emsal Bina = 5577 m² bina ve 2600 m² arsa, 2020 yılında 4 yıllığına kiralanmış. 1 aylık kira bedeli 65.000 TL + KDV kullanıma hazır olarak kiralanmıştır.

 

DOĞRUDAN TEMİNLER

 

İhalelerde bölge esnafımıza pozitif ayrımcılık yapmak mümkün değil, fakat doğrudan teminlerde ve pazarlık usulü ile yapılan alım ve yapım işlerinde bölge esnafına pozitif ayrımcılık yapmak mümkündür. Yaptığımız incelemelerden çıkardığımız sonuç, bölge esnafımız çok fazla tercih edilmemiştir. Genellikle bölge dışından alım ve yapım işleri tercih edilmiştir.

 

Doğrudan teminle gerçekleştirilen mal alım, hizmet alım ve yapım işlerinde genelde aynı firmalar tercih edilmiştir. Rekabetin daha iyi sağlanması için piyasa araştırmasının daha kapsamlı ve varsa aynı iş kollarından alternatif başka firmalarında tespit edilerek yapılması gerekmektedir. Aynı mantığın teklif alınan ve davet edilen firmaların ortaklık yapısı, ticari sicilinde ortaklık durumlarına dikkat etmek gerekir.

 

* Doğrudan teminlerde genellikle aynı firmalar tercih edilmiştir.

 

* Doğrudan teminlerde genellikle yan teklifler aynı firmalardan alınmıştır.

 

* Doğrudan tekliflerde genellikle yüksek fiyatlara yaptırılmıştır.

 

Doğrudan teminlerde yaklaşık maliyet çalışmasının olmadığı görülmüştür. Alınan teklifler üzerinden ortalama yapılarak yaklaşık maliyet hesaplamasının yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu şekilde yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasının sağlıklı ve doğru bir çalışma olmadığını ve kamu zararı ortaya çıkaracağını düşünüyor, sizlerin takdirine sunuyorum.

 

 

Açık İhale yapılması gerekirken parçalara bölerek doğrudan teminle alınan mal ve hizmet yapım işleri;

 

 

Örnek-1

Firma: Borda İnşaat Taahhüt

Tarih: 10.03.2020

Konu: Dekor İmalatı hizmet alımı ( Şehir Tiyatroları)

Tutar: 76.000+KDV = 89.680 TL

 

Firma: Borda İnşaat Taahhüt

Tarih: 10.03.2020

Konu: Dekor yardımcı donanımı ve ekipman hizmeti alımı

Tutar: 59.000+KDV = 69.620 TL

 

Örnek-2

30.10.2020 tarihli fatura ile yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlama ilanı: 67.045 TL+KDV ( Mon-Medya Reklam Ajansı )

 

30.10.2020 tarihli fatura ile yapılan Cumhuriyet ve Gençlik Festivali Kutlamaları: 96.205 TL+KDV  ( Ekspertist Gayrimenkul Yatırım )

 

 

 

 

Örnek-3

 

10.12.2020 tarihli fatura ile yapılan 2021 yılı duvar takvimi ( 93.000+KDV)

Firma: Momentum Agency İletişim

10.12.2020 tarihli fatura ile yapılan 2021 yılı ajanda basımı (94.350+KDV)

Firma: CNR Basım Yayın San. ve Tic. Anonim Şirketi

 

 

03.12.2020 tarihli fatura ile alınan mobilyalar

Firma: MY Ofis Mobilyaları

Konu: Ulaşım Planlama Şubesi Daire Başkanlığı idari binada kullanılmak üzere mobilya alımı

Tutar: 41.091+KDV = 44.378 TL

 

11.12.2020 tarihli fatura ile alınan mobilyalar

Firma: MY Ofis Mobilyaları

Konu: Ulaşım Planlama Şubesi Daire Başkanlığı idari binada kullanılmak üzere mobilya alımı

Tutar: 62.400+KDV = 73.632 TL

 

16.07.2020 tarihli fatura ile yapılan iş;

Firma: Esenkıyı Denizcilik İnşaat ( Atatürk gemisinin saç değişimi)

Tutar: 80.091 TL

 

 

Yan Teklifler:

Başaran Gemi Onarım (Telefon)

 

Yasin Yılmaz İnci Denizcilik

 

 

16.07.2020 tarihli fatura ile yapılan iş;

Firma: Esenkıyı Denizcilik İnşaat ( Atatürk gemisinin raspa ve boya işlerinin yapılması)

Tutar: 77.616 TL

 

Yan Teklifler:

Başaran Gemi Onarım (Telefon)

Yasin Yılmaz İnci Denizcilik

 

 

16.07.2020 tarihli fatura ile yapılan iş;

Firma: Esenkıyı Denizcilik İnşaat ( Atatürk gemisinin yenileme havuz onarımı)

Tutar: 82.300 TL

 

Yan Teklifler:

Başaran Gemi Onarım (Telefon)

 

Yasin Yılmaz İnci Denizcilik

 

 

16.07.2020 tarihli fatura ile yapılan iş;

Firma: Esenkıyı Denizcilik İnşaat ( Atatürk gemisinin muhtelif yerlerinde boru değişimi)

Tutar: 28.645,65 TL

 

Yan Teklifler:

Başaran Gemi Onarım (Telefon)

Yasin Yılmaz İnci Denizcilik

 

Not: Dört teklifte de aynı firmalar yan teklif vermişler. Başaran gemi onarım hepsinde telefonla bildirim yapmıştır.

 

07.07.2020 tarihli fatura ile alınan boya alımı;

Konu: Gemilerde kullanılmak üzere boya alımı

Tutar: 57.938 TL

 

 

 

 

Kongre Merkezinin ihalesi yapıldı fakat işleri bitmedi. Kalan işler tekrar ikinci bir ihale yapılması gerekirken doğrudan teminle ve 21/F pazarlık usulü ile yapıldı. Bunlara örnek vermek gerekirse;

 

Firma: RNA İletişim Danışmanlık (07.01.2020)

Konu: Kongre Merkezi için tasarım hizmeti

Tutar: 50.000+KDV = 59.000 TL

 

 

Firma: Aksiyon Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (21.04.2020)

Konu: Kongre Merkezi senato odasında kullanılmak üzere bilişim malzemesi alımı

Tutar: 63.000+KDV = 74.340 TL

 

 

Firma: MHR İnşaat / Yunus Emre Taşdelen (17.04.2020)

Konu: Kongre Merkezi senato odasında kullanılmak üzere minifilt alımı

Tutar: 43.170+KDV = 50.940 TL

Firma: MAİ Elektronik ve Ticaret Limited Şirketi (18.11.2020)

Konu: Kongre Merkezine elektrik malzemesi alımı

Tutar: 76.259,81 TL

 

 

Firma: Meğaser Tesis Yönetim Hizmetleri (20.11.2020)

Konu: Kongre Merkezine Güvenlik Sistemleri Mal ve Hizmet Alımı

Tutar: 58.705 TL

 

 

Firma: Mediat Net (13.11.2020)

Konu: Kongre Merkezine Görsel Uygulama Hizmet Alımı

Tutar: 36.627,20 TL

 

 

Firma: MY Ofis Mobilya Tasarım (25.02.2020)     21/F

Konu: Kongre Merkezine Mobilya Alımı

Tutar: 183.278 TL+KDV = 197.940,24 TL

 

 

Firma: MHR İnşaat (17.03.2020)

Konu: Kongre Merkezinde teknik ve elektronik işlerde kullanılmak üzere malzeme alımı

Tutar: 29.976 TL+KDV = 35.015,78 TL

 

 

Firma: MY Ofis Mobilya Tasarım (30.03.2020)    

Konu: Kongre Merkezine Mobilya Alımı

Tutar: 33.700 TL+KDV = 36.396 TL

 

 

 

Firmalar hangi bölgeden geliyor ise yan teklif veren firmalar da o bölgeden olduğu tespit edilmiştir.

 

05.11.2020 tarihli fatura ile yapılan vinil baskı ve asım hizmetleri;

Firma: Momentum Agency İletişim ( İstanbul)

Tutar: 92.400+KDV = 109.032 TL

Yan Teklifler: Mavi Ofset Basım Yayın Tic. Ltd. Şti. (İstanbul )

                      Globe İletişim Çözümleri Anonim Şirketi (İstanbul)

 

 

03.11.2020 tarihli fatura ile yapılan vinil baskı, olta bayrak baskı ve uygulama;

Firma: Momentum Agency İletişim (İstanbul)

Yan teklifler: Globe İletişim Çözümleri Anonim Şirketi (İstanbul)

                 İmaginer Yeni Medya Ajans Anonim Şirketi (İstanbul)

Tutar: 91.000+KDV = 107.380 TL

 

Firma: Momentum Agency İletişim Reklam (İstanbul)

Tarih: 08.10.2020

Konu: Yürüyüş yolu projesi

Yan teklifler: Globe İletişim Çözümleri Anonim Şirketi (İstanbul)

                  İmaginer Yeni Medya Ajans Anonim Şirketi (İstanbul)

Tutar: 75.000+KDV = 88.500 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaklaşık maliyet tespitlerinin sağlıklı yapılmadığına bir örnek vermek istiyorum;

 

Fatura Tarihi: 06.07.2020

Yapılan İş: 440 adet saç durağın boyanması

Yaklaşık Maliyet: 290.000 TL

Alan Firma: Det-Sa İnşaat           Yan Teklif: 276.000 TL+KDV

Tutar: 87.956 + KDV                   İhale Usulü: 21/F        

 

 

 

Belediye kendi imkânları ile yapması gereken bazı işleri firmalara yaptırmıştır. Buna da birkaç örnek vermek istiyorum;

Firma: Kaankent Proje Mühendislik  ( Ankara)  21/F

Tarih: 17.12.2020

Konu: Çayırova ilçesi Küçük Sanayi Sitesi ve Devlet Hastanesi bağlantı projesi 

Tutar: 158.500+KDV = 187.030 TL

 

 

Firma: Luna Proje Mühendislik  (İstanbul) 

Tarih: 17.12.2020

Konu: Trafik iyileştirme projeleri hazırlama işi

Yan teklifler: Sultan Proje (Ankara)

                        Yıldırım Data Mühendislik (İstanbul)

Tutar: 41.800+KDV = 49.324 TL

 

 

 

Firma: Trafik Analiz Merkezi (Denizli)

Tarih: 05.03.2020

Konu: Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı fizibilite raporu hazırlama işi

Yan teklifler: Netrevart Bilişim (Denizli) 87.500+KDV

                        Kent BT (İstanbul) 85.000+KDV

Tutar: 78.000+KDV = 92.040 TL

 

 

Firma: RNA İletişim Danışmanlık (İstanbul)

Tarih: 07.01.2020

Konu: Kongre Merkezi için tasarım hizmeti

Tutar: 50.000+KDV = 59.000 TL

 

Tören alanına kabinli WC kiralama hizmeti ( 03.01.2020 )

Firma: Akaslanoğlu Gıda İnşaat Sanayi Ticaret (İstanbul)

İhale yapılması gerekirken, doğrudan teminle ve 21/F pazarlık usulü ile yapılan önemli bir başka konu;

 

Firma: İmaginer Yeni Medya Ajansı (21.07.2020)    

Konu: 15 Temmuz boyama kitabı alımı

Yan teklifler: Momentum Agency İletişim / Globe İletişim Çözümleri

Tutar: 50.000 TL+KDV = 59.000 TL

 

Firma: Globe İletişim Çözümleri (17.08.2020)    

Konu: 15 Temmuz için bayrak ve tişört alımı

Yan teklifler: Momentum Agency İletişim / İmaginer Yeni Medya Ajansı

Tutar: 87.500 TL+KDV = 103.250 TL

 

Firma: Momentum Agency İletişim (22.07.2020)     21/F

Konu: 15 Temmuz için sahne, dekor, ışık, ses sistemleri

Yan teklifler: Yok

Tutar: 315.000 TL+KDV = 371.700 TL

 

 

Bölge esnafı fazla tercih edilmemiştir.

 

Örnek;

 

Momentum Agency İletişim Reklam ( İstanbul )

 

Globe İletişim Çözümleri Anonim Şirketi (İstanbul)

 

İmaginer Yeni Medya Ajans Anonim Şirketi (İstanbul)

 

SHN Teknoloji Mühendislik (İstanbul)

 

MSM Reklamcılık (İstanbul)

 

Reklam Piri Medya İletişim Anonim Şirketi (İstanbul)

 

Ceritoğlu Süt Ürünleri Nakliyat Tarım ( Isparta )

 

GENAR Araştırma Danışmanlık (İstanbul)

 

Koreli Tarım ve Sanayi Pazarlama A.Ş ( Konya )

 

Atemgo ( Ankara )

 

İpsalpin Tekstil Reklam ( Ankara )

 

Akaslanoğlu Gıda İnşaat Sanayi Ticaret ( İstanbul )

 

Gazi Bayrak Reklam Tekstil / Mevlut Yüce ( Ankara )

 

RNA İletişim Danışmanlık ( İstanbul )

 

Formalist Bilgi Teknolojileri ( İstanbul )

 

Trafik Analiz Merkezi ( Denizli )

 

Neb Mimarlık İnşaat ( İstanbul )

 

Hi-PAR Hidrolik Makinaları ( İstanbul )

 

Kardelen İş Eldivenleri ( İstanbul )

 

Esenkıyı Denizcilik İnşaat ( İstanbul )

 

Yaşam Boya Kimya İnşaat ( İstanbul )

 

Bigatek Bilişim Sistemleri ( İstanbul )

 

Kaankent Proje Mühendislik ( Ankara )

 

Luna Proje Mühendislik ( İstanbul )

 

Aksiyon Teknolojik Hizmetleri Ticaret ( İstanbul )

 

Hemsa Otomotiv İş Makinaları ( İzmir )

 

İnternova Kimya Sanayi ( İstanbul )

 

Baytekma Trafik İşaretleri ( İzmir )

 

Doğukan Medikal ( İstanbul )

 

Güven Ahşap / Fatma Küçük ( İstanbul-Pendik )

ÖZELLİK GEREKTİRMEYEN İŞLER BİLE İL DIŞINDAKİ FİRMALARA YAPTIRILMIŞTIR.

Örnek:

16.04.2020 tarihli fatura ile alınan ceset torbaları

1000*73 = 73.000+KDV

Firma: Doğukan Medikal ( İstanbul )

 

Örnek:

25.08.2020 tarihli fatura ile yapılan idare malı ile yapılan boya işi

47600+KDV = 56.168 TL

Firma: Neb Mimarlık ( İstanbul )

 

 

Örnek:

16.03.2020 tarihli fatura ile tek kullanımlık yağmurluk (9.000 TL) ve şapka (8.000 TL) alımı

95.160+KDV = 102.772 TL

Firma: İpsalpin Tekstil Reklam ( Ankara )

 

 

 

Örnek:

27.03.2020 tarihli fatura ile alınan çamaşır suyu alımı

89.400+KDV = 105.492 TL

Firma: İnternova Kimya Sanayi ( İstanbul )

 

 

Örnek:

07.12.2020 tarihli fatura ile yapılan bordür ve çizgi boyanması işi

82.800+KDV =  97.704 TL

Firma: Boytekma Trafik İşaretleri ( İzmir )

 

Hangi madde ’ye göre alındığı belli olmayan dosyada eksik olan alımlar;

 

22.05.2020 tarihli fatura ile alınan mutfak dolabı

Firma: Hasan Basri Tuna (FOODİNOX)

Konu: Endüstriyel Mutfak malzemesi alımı ( Gölkent Kur-an Kursu )

Tutar: 132.182+KDV = 155.974 TL

 

22.05.2020 tarihli fatura ile alınan mutfak dolabı

Firma: Hasan Basri Tuna (FOODİNOX)

Konu: Endüstriyel Mutfak malzemesi alımı ( Gölkent Kur-an Kursu )

Tutar: 118.063+KDV = 139.314,34 TL

 

 

 

    

 

İhaleler ve doğrudan teminler için yaklaşık maliyet tespitlerinde piyasa araştırmasının detaylı ve daha sağlıklı olması için, birçok firmadan fiyat alınması gerekmektedir. Böylelikle daha gerçekçi bir yaklaşık maliyet hesaplaması yapılmış olur diye düşünüyorum.

 

Denetim komisyonu olarak inceleme yaptığımız ( YBS ) bilgisayar ortamındaki evrakların oldukça eksik olduğunu gördük. Daha sağlıklı ve iyi bir denetim olması için belgelerin okunaklı ve eksiksiz taranarak bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

 

Yıl içerisinde belirli gün ve haftalar için düzenlenen etkinlik ve organizasyonlar için önceden planlama yapılarak, doğrudan temin ve pazarlık usulü yerine açık ihale yapılması daha doğru ve daha ekonomik olur düşüncesindeyim.

 

 

Müdürlükler tarafından yapılacak ihaleler ve doğrudan temin işlemlerinde uygulama birliği sağlanması, kurumsal harcama verilerinin takibinin daha kolay yapılabilmesi ve benzer harcama taleplerinin birleştirilerek temin edilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi mal alımları, hizmet alımları, danışmalık hizmet alımları ve yapım işleri ile aynı Kanunun 22. Maddesinde belirtilen alım işlemlerinin uygulamadaki aksaklık ve yanlışlıklara mahal vermemesi, ayrıca mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ihaleleri ile işi ve işlemlerinin denetimini kolaylaştırmak amacıyla söz konusu alımların Norm kadro yönetmeliğine uygun görülecek bir Müdürlük uhdesinde gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. İdari ve mali iş ve işlemlerinin yetişmiş ve mevzuata hâkim personel tarafından yürütülmesi, gerekli hizmet içi eğitimin sürekli aldırılması sağlanmalıdır.

 

 

Sonuç olarak;

Belediyenin kaynaklarını verimli ve daha faydalı kullanmak gerekmektedir. Planlamalar daha iyi yapılmalıdır. Yatırımlara daha fazla kaynak ayrılmalı, gereksiz harcamalardan kaçınılmalıdır. Tahsilatlara daha fazla önem verilmelidir.

 

Ekli Dosyalar
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI İLE İLİŞKİLİ:

15 Nis 2021 - 16:53 Kocaeli- Siyaset

Muhabir Oğuzhan Aktaş


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Barış gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Barış gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Barış gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Barış gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

01

Anonim - Merhabalar, haberinizde yer alan Güven Ahşap - Fatma Küçük Firması İzmit Plajyolu Cumhuriyet mahallesinde yer almaktadır. Haberde belirtilen lokasyon gerçeği yansıtmamaktadır. Hatta firmanın geçmişi İzmitte 70 yıl öncesine kadar dayanmaktadır .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 19:34