İzmit Meclisi aquapark, TÜGVA Ensar ve tuvalet ile toplanıyor!

İzmit Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası ilk meclis toplantısını yarın yapacak. Meclis çoğunluğunun CHP’ye geçtiği ilk mecliste çok sayıda gündem maddesi görüşülecek. Gündemde dikkat çeken maddeler ise aquapark, TÜGVA, Ensar Vakfı ve Fevziye’deki umumi tuvalet!

Yılmaz Karabıyık
Yılmaz Karabıyık Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası ilk meclis toplantısını 20 Nisan Cumartesi günü (yarın) gerçekleştirecek. Meclis, saat 11.00’de başlayacak. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in meclis üstünlüğü ile yöneteceği ilk meclis toplantısında çok sayıda madde görüşülerek karara bağlanacak. Mecliste dikkat çeken maddeler ise aquapark, TÜGVA, Ensar ve Fevziye Camii’ndeki tuvalet olacak.

 

AKP’li Nevzat Doğan’ın belediye başkanlığı döneminde TÜGVA ve Ensar Vakfı ile imzalanan protokoller, Hürriyet tarafından iptal edilmek istenmiş ancak meclis çoğunluğu Cumhur ittifakında olduğu için bu gerçekleşememişti. Hürriyet, 2024 yerel seçimlerinde meclis çoğunluğunu elde edince ilk iş, TÜGVA ve Ensar Vakfı’nın protokollerinin iptalini meclis gündemine aldı. Oy çokluğu ile alınması beklenen karar sonrası, Ensar Vakfı ve TÜGVA, belediyeye ait binalardan tahliye edilebilecek. Meclisteki bir diğer gündem maddesi ise Nevzat Doğan tarafından 2026 yılına kadar ihaleyle kiralanan Fevziye Camii yanındaki umumi tuvaletlerin protokolünün iptali olacak. Tuvalet parası 9 lira olan bu tuvaletlerin işletmesi de protokolün iptali sonrası belediyeye geçecek ve sonraki aşamada ücretsiz hale getirilecek. Mecliste dikkat çeken bir diğer gündem maddesi eski adı Gölkay olan ancak Hürriyet tarafından adı Bıçkıdere olarak değiştirilen alana yap-işlet-devret modeliyle yapılması planlanan Bıçkıdere Aquapark’ı. Mecliste Çayırköy Mahallesi 215 ada 23 parseldeki park alanında yapılacak Bıçkıdere Aquapark’ın projesine uygun olarak tanzim edilmesi şartı ile 10 yıl süreyle kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 18 Mart 2024 tarihli raporu görüşülecek. Önümüzdeki süreçte yapımına başlanması beklenen aquapark, tesisin yapımını üstlenecek firma tarafından 10 yıl işletilecek ve belediyeye devredilecek.

 

İzmit Belediye Meclisi’nin 20 Nisan 2024 tarihli gündemi şöyle: 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi (a) bendi gereği Meclis ve II. Başkan Vekilleri ve Kâtip Üyeleri (2 asil, 2 yedek üye) seçimi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420059 sayılı yazısı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi (a) bendi gereği Encümen Üyeleri seçimi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420071 sayılı yazısı.

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi (a) bendi gereği İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi, süresi ve üye seçimi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420083 sayılı yazısı.

Marmara Belediyeler Birliği’ne 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420092 sayılı yazısı. 

 Enerji Kentleri Birliği’ne 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420135 sayılı yazısı.  

Tarihi Kentler Birliği’ne 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420170 sayılı yazısı.  

Ş.Çayırköy Mahallesi 215 ada 23 parseldeki park alanında yapılacak Bıçkıdere Aquapark’ın projesine uygun olarak tanzim edilmesi şartı ile 10 yıl süreyle kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 18.03.2024 tarihli raporu.

İzmit-Durhasan Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na, Tohumyenmez Deresi Yan Koluna ait güncel dere yatağı sınırları ve “Adapazarı-Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-YSS Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı Demiryolu Projesi”ne ait güzergah ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yer alan Kuzey Marmara Otoyolu Karayolları Kamulaştırma sınırlarının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.03.2024 tarihli raporu. 

İzmit-Tüysüzler Mahallesi, G23b.24a.3b Uygulama İmar Planı Paftası, “E:1.00”, “H:4Kat” yapılaşma koşuluna sahip “Özel Eğitim Tesis Alanı” kullanımında kalan 176 ada 2 parselin güney doğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.03.2024 tarihli raporu.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi hükmü uyarınca meclis toplantıların sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilebilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420149 sayılı yazısı.

Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi için toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.04.2024 tarih ve 3421969 sayılı yazısı.

I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (Kreş Müdürü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3425677 sayılı yazısı.

III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadro unvanının Koordinasyon İşleri Müdürü olarak değiştirilmesi) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3425683 sayılı yazısı.

TÜGVA ile yapılmış olan işbirliği protokolünün fesh edilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3422974 sayılı yazısı 

Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile protokol yapılması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3423662 sayılı yazısı.

ENSAR Vakfı ile yapılmış olan işbirliği protokolünün fesh edilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3424764 sayılı yazısı.  

G.F. – Dünya Folklor Birliği’ne üye olunması ve protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3423927 sayılı yazısı. 

Tepecik Mahallesi 7611 ada 1 parsel (eski 240 ada 8 parsel) batısındaki umumi tuvalet yerinin ihalesinin iptal edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3425650 sayılı yazısı.

 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3423298 sayılı yazısı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3423652 sayılı yazısı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 7. fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.04.2024 tarih ve 3421977 sayılı yazısı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakları ücretinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.04.2024 tarih ve 3421973 sayılı yazısı.

 I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (Kütüphane ve Müzeler Müdürü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426003 sayılı yazısı.

I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426004 sayılı yazısı.

I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (Gelirler Müdürü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426005 sayılı yazısı.

I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (Kentsel Dönüşüm Müdürü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426006 sayılı yazısı. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426000 sayılı yazısı. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426011 sayılı yazısı. 

İzmit Belediyesi’nin 2023 yılına ait Denetim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak olan Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince 01.01.2023-31.12.2023 dönemini kapsayan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3415099 sayılı yazısı.

Ekli Dosyalar

19 Nis 2024 - 14:46 - Gündem

Mahreç  Yılmaz Karabıyık


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Barış gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Barış gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Barış gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Barış gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

08

Ali - Kimse dikkat etmemiş ama dünya kadar Müdürlük kadrosu ihdas edilmiş. Müthiş bir kadrolaşma olacak gene. Bir de imara arsa açılması kararı var. Gelen de giden de hep yemeye geliyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 11:08
07

İzmitli - İzmit belediye si turva ve Ensar vakfı kararlarından vazgecmeli, İslam ile Müslümanlar ile ilgili ön yargısını değiştirmeli,unutmayın toplumunun her kesimi şu an ki belediye başkanı na oy verdi.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 21 Nisan 20:53
05

Arif A - Ülkenin en vahim durumu tam da bu devlette devamlılık esastır her gelen kendi zihniyetine göre davranırsa her beş yılda bir sistem düzen mi değişecek bunlara alkış tutan aptallara söylemek istediğim bu paralar sizin paranız

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 20 Nisan 21:57
03

Oktay - Makarnacıları kırmayın basınç az hoş görüde bulunun sazan gibi dolaşsınlar

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 19 Nisan 23:39
06

Kudurun - @Oktay 03 nolu yoruma cevabı: Kudrun kudurun cematlere tarikatlere yandaşlara peşkeş çekilen herşeyi geri alacagız sizde afkurmaya devam ediceksiniz böyle

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 21 Nisan 11:56
04

Misafir - @Oktay 03 nolu yoruma cevabı: Deden baban beraber yediniz makarnaları chpkk Dem geldi devam edersiniz Dağda Leş olucaklara yardıma C.tesi anneleriyle birlikte Diyarbakır ANALARI gibi bir gün ciğerimiz yanarsa anlarsınız Lakiin Heyhaaat MEHMEDİM Kınalı MEHMEDİM Dost la Venezilos Hayranlarını Anlayamadı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 17:56
02

Genç - NİKOMEDYA VAKFI BAŞKANI ATMA KAPLAN HÜRRİYET,YARIN Kİ MECLİSTE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ TEKLİFİ VAR.NASIL BİR DÜZEN HER İKİ TARAF ADINA DA FATMA BAŞKAN PROTOKOL İMZALAYACAK.

BÖYLE GÜZEL DEĞİL Mİ

GÜLÜMSEMEYE DEVAM KEEEE

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 19 Nisan 16:48
01

Numan - Büyükşehir belediyesi, Cumhuriyet parkını derhal geri almalı ve yeniden yapmalı,kısasa kısas.

Editör gündemi yazarken,borçlanma yani kredi çekilmesi maddesini atlamışsınız, evet meclis çoğunluğu bu işte,borçlan gitsin.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 19 Nisan 16:33