CHP, Gebze Belediyesi’nin harcamalarıyla ilgili dikkat çeken sunum!

CHP’li Gebze Belediye meclis üyeleri, İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve yönetimi ile partililer, Gebze Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporuyla ilgili bir değerlendirme yaparak harcamalara dikkat çekti

+2
Haber albümü için resme tıklayın

CHP’li Gebze Belediye Meclis üyeleri, Gebze Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporuyla ilgili açıklama yaptı. Uzunca bir sunum hazırlayan meclis üyeleri adına, sunumu Av. Saide Arslan Çalışkan yaptı. Gebze Belediyesi Kardelen Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen açıklamaya, İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve yönetimi, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, kurultay delegeleri, il yöneticileri, önceki dönem belediye meclis üyeleri, mahalle temsilcileri, eski milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, eski belediye başkanı Mehmet Emin Akın, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri katılım gösterdi. Raporda, personel alımları ve diğer kalemlerle ilgili harcamalara dikkat çekildi.

İşte CHP’li meclis üyelerinin “Gebze Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporunun Değerlendirilmesi” başlıklı sunumu:

“Gebze Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporunun Değerlendirilmesi”
Belediye Memur Kadroları
Belediye iç işleri , personelin ve personel giderleri ile, kurum içi giderlerin en etkin verimli şekilde gerçekleştirilmesi anlamında, yönetimin iç işleyişine yönelik faaliyetlerde, özellikle kurum içi hizmet açısından, memur personel yönünden boş kadroların geçmiş dönemlerdeki yönetim anlayışına uygun olarak, bu dönemde de, halen daha boş olarak tutulduğu, memur personel eli ile yürütülmesi gereken hizmetlerin, sözleşmeli personel ve belediye şirketi aracılığı ile hizmet satın alma şeklinde çalıştırılan işçi personeli ile yürütüldüğünü görmekteyiz.

Tespitlere istinaden ‘’Memur kadroları için personel planlaması çalışmaları sürdürülmekte olup, vasıflı personel açığının giderilmesine yönelik adımlar atılmaktadır’’ dense de , bu konuda ne gibi adımların atıldığı konusunda faaliyet raporunda somut açıklamaların yer almamaktadır.
Bu anlamda faaliyet raporuna bakıldığında:
2020 yılında 509 olan memur personel kadrosunun 257’si dolu iken,
2021 yılında memur kadrosunda 47 kadro artışı olup toplam kadro 556 olmuşken, dolu kadro bir önceki yıla oranla 10 kişi azalarak 247 olmuş ve boş kadro sayısı 252’den 309 yükselmiştir.
Yani 2021 yılında önceki iki yılının aksine memur personel sayısı, boş kadro sayısının da altına düşmüştür.


Yine her ne kadar bir önceki yıla oranla personel sayısında düşüş varmış gibi görünse de, bir önceki yıl KHK’lı personel sayısı 1141 iken bu yıl 1160 olarak artarak, memur boş kadro karşılığı sözleşmeli personel sayısı arttırılarak, daimi işçi sayısı azaltılıp, daimi işçiler yerine şirket üzerinden hizmet satın alınmaya gidilerek, göreceli olarak personel sayısında azaltılmaya gidilmiştir.
Ayrıca eski hükümlü ve engelli personel sayısında azaltılmaya gidilerek, toplumun dezavantajlı kesiminin istihdamında belediyelerin öncülük yapması gerekirken, bu yönde de gerekli destek sağlanmadığı gibi, kanunen 50 personeli geçen kamu işyerlerinde %4 oranında engelli personel çalıştırılması gerekirken, bu yasal düzenlemeye de riayet edilmediği görülmektedir.

Her alanda olduğu gibi, yerel hizmet alanında da 233 kadın istihdamı karşısında 1348 erkek işçi istihdamı olduğu kadın istihdamının erkek istihdamının nerede ise Beşte biri olduğu dikkate alındığında, belediyede toplumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız açısından personel istihdamında cinsiyet eşitliğine dikkat edilmediği , Anayasamızda ifadesini bulan kadın erkek eşitliği ve gerektiğinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği yönündeki yasal düzenlemelere rağmen, halen daha bu konuda gereğinin yapılmadığını görülmektedir.

Belediye Kente Yönelik Hizmetler

2020 yılı faaliyetleri ile 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve amaç ve hedeflerin hemen hemen aynı olduğu , bir önceki yıl yedi park , iki park revizyonu yapılmışken,
2021 yılında 3 park, 2 park revizyonu yapıldığı, 7 adet park yapım işinin ise proje aşamasında olduğu belirtilmiş ancak bunların da bir kısmının yapım bir kısmının da yapım aşamasında olduğu belirtilmekle birlikte, yapım aşamasında olduğu belirtilen projelerin yerinde yapılan görseli yerine tasarım halindeki görselinin yer alması, başlanıldığı belirtilen projelere başlanılıp başlanılmadığı konusunda da tereddüt oluşturmaktadır.

Yine 2020 yılının son döneminde ihale edilen Gesmek Kurs merkezi ile ilgili tadilat, 2019 yılından devam eden Sarı Cami ve Sarnıç projelerinin tamamlanmadığı, halen devam ettiği,
yine 2021 yılında başlanılan İlyasbey Halk sağlığı Merkezi, 1. Sınıf Atık Getirme merkezinin halen tamamlanmadığı,
2021 yılı faaliyet döneminde tek tamamlanan projenin Pelitli Hayvan Barınağı olduğu faaliyet raporundan görülmektedir.

2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi 2021 yılında da Gebze belediyesinin Gebze’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari hayatının geliştirilmesi için hemen hemen hiç yatırımı olmadığı gibi ve bu yönde gelecek yıllarda tamamlanacak başlanılmış bir proje ya da hedefinin de olmadığını görmekteyiz.

Belediye Başkanın en çok övündüğü hususlardan biri de, Gebze’de 30 yıldır var olan ciddi bir mülkiyet sorunu olduğu , 30 yıllık bu mülkiyet sorununu 3 yıllık yönetim sürecinde, ciddi oranda çözerek, 683 hektarlık alanının mülkiyet sorununu çözdüğünü, mülkiyet sorununun çözümü anlamında 2.852 hektarlık alanda imar uygulamalarının devam ettiği raporda belirtilmiştir.
GEBZE’NİN EN BÜYÜK SORUNU OLAN MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ MÜDÜR?
İmar uygulaması biterek mülkiyet sorunun çözüldüğü belirtilen kısımlar Muallim Köy konut alanları hariç, Pelitli yol ayrımı , Pelitli GK19, Akviran GK8 , Tavşanlı GK 14 , İstasyon 946-947 adalar.

İmar Uygulaması devam eden kısımlara bakıldığında ise, daha büyük bir alanın imar uygulama ve mülkiyet sorunun halen daha devam ettiği gibi,
Hürriyet –Yavuz Selim konut ve ticaret alanlarında olduğu gibi vatandaşın yoğun olarak yaşadığı ve konutlarının olduğu bölgelerde imar planları yapılmadığı gibi bu bölgelerde vatandaşlara tapu satışları yapılmaya devam etmektedir.
Yeni sorunların oluşmasına da zemin hazırlanan planlarda park-yeşil alan-yol-kamu alanı gibi alanlarda kalan vatandaşın konutlarının yer aldığı parseller yine vatandaşlara satılmakta ve yine vatandaşlardan ileride yapılacak planlarda bu alanlarda kalan evlerini yıkacakları, bu alanda kalan parsellerinin gönderileceği yerlere itiraz etmeyecekleri yönünde peşin feragat ve kabul sözleşmeleri yapılarak , vatandaşın mağduriyetine sebebiyet verecek planların yolda olduğu da ortadadır.

Yine Kiraz Pınar da olduğu gibi, TOKİ’yi ve imtiyazlı kişileri korumaya yönelik yapılan her planın , mahkemece iptal edilmesine rağmen, ısrarla bu tutumundan vazgeçmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Kocaeli büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediye Yönetiminin, Gebze’de iktidar da oldukları 30 yıllık süreçte çözemediklerini ikrar ettikleri mülkiyet sorununu bu dönemde de çözemeyecekleri ortada olup, zaten üretilmeye çalışılan çözüm vatandaş odaklı olmayıp, TOKİ gibi sosyal konut üretmek için kurulmuş olmasına rağmen, rant projelerinin odağı olan bir kuruma yeni alanlar açmayı hedefleyen bir anlayışla yapılmaktadır.
Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve onların bu bakış açılarını uygulama ve kabulleri ile destekleyen Gebze belediyesi, Gebze’nin kent olmasına, planlı kentleşmesine katkı sunmak yerine, Gebze’yi yeni rant projelerine açma yolunda koşar adım ilerlemektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de Askeri Kışla alanı içerisinde millet bahçesi olarak planlanan alandan bir rant projesine alan açarak, galericiler sitesi oluşturmaya çalışırken, Gebze kamu oyunu, Gebze’li mimarları, şehir plancılarını, siyasileri , Gebze halkını yok sayarken, Kartepe Uluslararası Fuar Alanını planlarken içerisinde yabancılarında olduğu 14 mimar ve şehir plancısı ile en iyi projeyi oluşturmaya çalıştıkları konusunda boy boy reklam yapmaktadır.

Gebze’yi ve Gebzelileri önemsemeyen bu anlayışın , Gebze’ye verdiği bu zararı önlemek adına, bizler elimizden gelen çabayı sarf etmekteyiz. Nitekim galericiler sitesi ile ilgili açmış olduğumuz davada verilen bilirkişi raporunda da bizlerin haklı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin haksız olduğu ortaya konulmuştur.

Ancak sorun Kocaeli Büyükşehir’ in Gebze’ye bakış açısı ve Gebze belediye Başkan ve yönetiminin ise bu bakış açısını destekler tutumunda yatmakta olup, bu durum Kirazpınarda da, Balçık’ da, Pelitli’ de, Hürriyet ve Yavuz Selim’ de, Muallimköy’ de yapılan imar uygulamaları ile de gözler önünde serilmektedir.

Belediye Gelir ve Giderler

Tarafımıza sunulan faaliyet raporu ve kesin hesap kitapçığında 453.429.172,82 TL. gidere karşılık 543.183.405,31 TL. gelir bulunmaktadır.
Gelir gider farkında bakıldığında bütçenin 89.754.232,49 TL. artıda olması, belediyemiz açısından olumlu bir faaliyet olarak görülmekle birlikte:
Bu gelir fazlalığının belediyenin gelir getirici yatırımlarından değil, öz kaynağı olan 109.658.079,50 TL. arsaların satışından kaynaklandığı dikkate alındığında, aslında arsalardan elde edilen gelir olmaması halinde bütçenin hemen hemen gelir ve gider açısından biri birine denk olacağı görülmektedir.

Yine belediyenin gerek kesin hesap ve gerekse faaliyet raporunda arazi ve arsalar hesabına bakıldığında, 2019 yılında 1.089.008.939 TL. olarak başlayan hesap, 2020 yılında 906.746.466,46 TL. ye, 2021 yılında ise 824.240.510,87 TL.’ ye düştüğü,
3 yılda belediyenin arazi ve arsa hesabında 264.768.428,13 TL. olarak ciddi derecede azalma olduğu görülecektir.
Belediye Başkanı gerek faaliyet raporu ve gerekse kesin hesap görüşmelerinde , belediyenin hiç arsa satmadığını, arazi ve arsa hesabındaki bu azalışın Beylik Bağı bölgesinde yapılan arazi ve arsa satışlarından kaynaklandığını beyan etmiştir.
Yine bu arazi ve arsa hesaplarındaki azalmanın 3 yıllık bir zaman diliminde gerçekleştiğini ve bunun karşılığında toplamda 73.000.000,00 TL.’ lik kamulaştırma yapıldığını ve bunun da araziler ve arsalar hesabına eklenmesi gerektiğini beyan etmiştir.
Öncelikle belediye başkanına şunu söylemeliyiz:
BİZ EZBERDEN DEĞİL , ÖNÜMÜZE KOYDUĞUNUZ FAALİYET RAPORU ve KESİN HESAPTA GÖRDÜĞÜMÜZ RAKAMLAR ÜZERİNDEN KONUŞUYORUZ.
BU DOĞRULTUDA ARAZİ ve ARSALAR HESABI AYNEN RAPORDAN ALINDIĞI ŞEKLİYLE TARAFIMIZCA FAALİYET ve KESİN HESAP RAPORUNDA ELEŞTİRİLMİŞ OLUP, BELEDİYENİN üç YILLIK ARZİ ve ARSALAR HESABI DA TARAFIMIZCA BELİRTİLEN ŞEKİLDEDİR.

Belediye başkanının dediğini kabul edelim ve 73.0000.000,00 TL.’lik kamulaştırmayı arazi ve arsalar hesabına biz ekleyelim, yine 191.768.428,13 TL. fark var.
Arsa satışlarından elde edilen gelirin kentin her geçen gün artan kaynak ihtiyacını giderecek projeler oluşturulup gerçekleştirilmesinde kullanılmış mıdır?
Ya da şöyle ifade edelim. Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesi Gebze Belediye Başkanının Beyanına göre, Gebze Belediyesine bu miktar bir katkı sağlamışken, aynı miktarda yatırım almış mıdır?
Bu bölgede bitirilmeyen bir Sarı Cami projesi dışında bir proje var mıdır?

Deniz gibi büyük bir zenginliğe sahip bir ilçenin, denizden azami ölçüde faydalanacak, denizi halkının geçim kaynağı haline getirecek ve halkının ekonomik ihtiyaçlarını giderecek projelerini arttırmak, halka iş imkanı yaratmak yerine, birkaç günlük ihtiyaçlarını giderecek bir takım ayni yada nakti yardımların hedef olarak alınması, bu kentin geleceğinin planlanmasında yeterince detaylı çalışılmadığının bir sonucudur. Yine doğal güzellikleri ve tarım arazileri ile, gerek tarımsal kalkınmaya ve gerekse turizm açısından değerlendirmeye açık alanları ile, Gebze aslında ekonomik sıkıntı içerisinde ki mutsuz insanların oluşturduğu bir kent olmaktan çıkarılıp, gerek ekonomik kaynakları ile , gerek konum avantajları ile, gerek doğal zenginlik ve güzellikleri ile insanların mutlu, güvende olduğu, eğitim kültür her türlü imkandan yararlandığı bir kent olma özelliği kazanabilir.


Yine mali tablolara bakıldığında, bu bütçede 63.784.986,23 TL. personel giderleri ile 8.294.448,69 TL. sosyal güvenlik kurumlarına ödenen ödeme ile mal ve hizmet alımlarında 175.524.119,00 TL. hizmet alımı dikkate alındığında, 451.352.275,50 TL. giderin 247.603.553,92 TL.’ sinin istihdam gideri olduğu, istihdam giderinin toplam gider kalemlerinin %54,6’ sını oluşturduğu dikkate alındığında, yine gider bütçesi içerisinde sadece 80.558.564,39 TL. gibi bir miktarın yatırımdan kaynaklanan nakit çıkışı olması da, personel ve yatırım gideri dışındaki kalan giderlerin genel tüketime yönelik harcama gideri olduğu da nazara alındığında, gider bütçesinin nerede ise %85’inin yatırım dışı harcama kalemlerine ayrıldığı görülmektedir

Yine sürdürülebilir gelir kaynakları açısından belediyenin her ne kadar 2021 yılı tahakkuk eden kira ve işgaliye gelirlerine bakıldığında, kira gelirlerinde 52.524.060,65 TL. tahakkuk karşısında 14.620.841,52 TL. tahsilat olması, 37.903.219,13 TL. tahsilatın yapılmaması, kira tahsilatının %27,84 olması, belediyemizin geçmiş yıllardan devreden kira ve işgaliye gelirleri açısından alacaklarını tahsil etmekte başarılı olmadığı gibi, geçen yıl yaptığımız eleştirilere rağmen bunların üzerine yeterince gitmediği de görülmektedir.
Belediye başkanı Kesin hesap görüşmelerinde 3 kiracımız dışında kira alacağımız bulunmamaktadır, demiş kendisine bu üç kiracımız kimdir diye sorduğumuzda ise isim isin bilmiyorum demiştir.
Kendisine sormadınız mı diye sorduğumuzda ise, sorsam kayırma amaçlı sorduğum düşünülür onun için sormadım demiştir. Kendisine aynen şu soruyu yönelttik, sayın başkan KİM BU KORUNAN KİRACILAR, NEDEN BORÇLARINI ÖDEMİYORLAR? HAKLARINDA NE TÜR BİR İŞLEM YAPTINIZ SORUSU DA BİR SORUDUR? Dedik. Dedik de ne yazık ki bu kiracılardan en büyük imtiyaz sahibi olan kiracı konuşulmasın diye başkan soruyu geçiştirdi. Elbette kendisi bu 3 kiracıyı gayet iyi bilmektedir.
ELBETTE ÖNEMLİ OLAN NİYETTİR!


Evet borcunu ödemeyen ve belediye yönetimince de hassasiyetle korunan kiracı GÖK DENİZCİLİK YANİ NEGMAR şirketidir. Yalnızca Gök denizcilik şirketinden 2019 yılı ve 2020 yılında tahsil edilemeyen geçiş hakkı ve otopark kirası toplamının 4.476.302,90 TL. olduğu , ayrıca 2020 yılı 6. Ayından sonra bu şirket ile ilgili yapılan ecrimisil tahakkukunun yalnızca 720.000,00 TL. tahsil edildiği dikkate alındığında, faaliyet ve kesin hesap raporuna yansıyan verilerin çok gerçekçi olmadığı gibi, özellikle bu şirket açısından belediyemizin zarara uğratıldığı görülmektedir.
Yine 2020 yılında 153 olan kira sözleşmesi 305’e yükselip, kira sözleşmelerinde iki katı artış olmasına rağmen, kira tahakkukunda aynı oranda artış olmadığını, Gökdenizcilikten oto park ve belediye mülkiyetinden geçiş bedelinin zamanında tahakkuk ve tahsil edilmemesi yanında, Eskihisar macera parkının da aylık 9.166,66 TL. kiraya verildiği dikkate alındığında, belediyemizin mülklerini çok düşük bedellerle kira verdiği görülmektedir. ESKİHİSAR MACERA PARKI 103.000,00 m2 alan üzerindeki dağ kızağı, garaj bakım binası 100,00 m2 ile bekleme noktası istasyon bilet satış yeri 90,00 m2 sözleşme bitim tarihi 04.06.2024


20.05.2021 encümen kararı /27.05.2021 onaylanan
2886 sayılı 51/a 3 yıl süreli 110.000,00 +kdv 2.3 yıl artış TÜFE –TEFE
DAL TEMA PARK MAKİNA SAN A.Ş
12 x 8.000,00=96.000,00 TL ARTIRIMLA 110.000,00 TL +KDV=129,800,00 TL.
Bu bedelin günün rayiçlerine göre çok düşüktür.

Faaliyet raporunda gelirlerden takipli alacaklar hesabına bakıldığında , 2019 yılında 131.590.917,74 TL., 2020 yılında 249.680.634,46 TL. , 2021 yılında ise 229.000.982,77 TL. olduğu, belediyenin alacaklarını tahsilde, yeterli çalışma ve özeni göstermediği görülmektedir.

Yine belediyenin Temsil ve tanıtım giderlerinin 3.960.900,08 TL. olması karşısında, hane halkına yapılan yardımların 3.396.870,48 TL. olduğu dikkate alındığında, önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da özellikle Covid 19 sürecinde Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü bütçesine bakıldığında, 4.564.552,00 TL. müdürlük bütçesinden 4.421.454,30 TL. harcandığı görülmektedir.

Sayın belediye başkanı temsil ve tanıtım giderleri konusunda belediye yönetimini eleştirdiğimizde, faaliyet raporu eleştirilerimizdeki iki noktayı baz alarak tarafımızı kötü niyetli adledip bize bu kötü niyetimiz dolayısıyla cevap vermeye gerek görmediğini söylemiştir. 1. TEMSİL ve AĞIRLAMA GİDERLERİ 2. biraz sonra değineceğimiz husus.
Belediye başkanı dedi ki CHP grubu Özel kalem Müdürlüğü bütcesini temsil ve ağırlama gideri olarak yansıtmış olup, aslında bunun çoğunluğu personel gideri olup, personel giderini çıkardığımızda temsil ve ağırlama gideri 150.000,00 TL.’dir.
Öncelikle sayın başkan yine hatırlatıyorum. Biz başkanı olduğunuz kurumun verilerinden konuşuyoruz. Ezbere konuşmuyoruz. Biraz önce ekrana getirdiğimiz FAALİYET SONUÇLARI TABLOSUNA bakıldığında, temsil ve tanıtım giderleri 3.960.900,08 TL. olup, u temsil ve ağırlama giderleri sadece özel kalem müdürlüğünün değil, tüm müdürlüklerde yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin toplamıdır. Ayrıca özel kalem müdürlüğünün temsil ve ağırlama giderleri 150.000,00 TL. değil 284.988,35 TL. olup, biz değil siz kamu oyunu yanıltmaktasınız.


Nüfusun çoğunluğunun yoksul ve dar gelirli kesimden oluştuğu, pandemi sürecinde, bir çok insanımızın işsiz kaldığı ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılarak çalıştırıldığı, işletmelerin kapalı olması nedeniyle esnafın zor durumda olduğu, çocukların okula gidememesi dolayısıyla uzaktan eğitime katılmak için gerek internet alt yapısı, gerek bilgisayarı olmaması gibi hususlar dikkate alındığında, özellikle bu süreçte sosyal yardım harcamalarının daha yüksek olması gerekirken, 420.000 nüfusa sahip bir kentte nüfusun %1’inin dahi sosyal yardıma olan ihtiyacını karşılamayacak düzeyde olan belediye harcaması, sosyal belediyecilik anlamında belediyemizin sınıfta kaldığını ve halka hizmette bu konuda çok çok yetersiz konumda olduğunu göstermektedir.


Ayrıca Belediyemizin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde 26 personel çalışırken, yine faaliyet raporunda bu müdürlüğün 1 yıllık faaliyet döneminde yaptığı işler dikkate alındığında, müdürlüğün 5.606.113,05 TL. bütçe harcaması yapması, bütçe gerçekleşme oranının %118 olması geçen yıla oranla bu müdürlüğün bütçesinin nere de ise 2 katı artması, belediyemizin 2021 yılında, sosyal yardımdan daha fazla reklam ve tanıtıma harcama yaptığı ve ayrıca 26 personele rağmen, Gebze dışındaki şirketlerden pazarlık usulü ile reklam ve tanıtım hizmeti aldığı da dikkate alındığında, belediyemizin giderek ısraf ağırlıklı iş ve işlemlere yöneldiğini göstermektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz belediye başkanının bizi kötü niyetli sayıp cevap vermeyeceğini söylediği konulardan biri de budur.
Başkan bizi 6 kişilik Basın Yayın ve Halkla ilişkileri personel sayısını 26 olarak göstermekle itham etmiştir.
Belediye tarafından hazırlanan faaliyet raporunda MÜDRÜLÜKLERE GÖRE PERSONEL DÖKÜMÜ BAŞLIKLI 29. SAYFASI EKTEDİR.

3. SIRADA YER ALAN BU MÜDÜRLÜĞÜN PERSONEL SAYISININ 26 olduğu açık bir şekilde ortadır.
Başkan burada da CHP grubunu karalayıp, kamu oyunu yanıltırken, asıl amacı mahallerde yaptığı halk meclislerine ilişkin hizmet yanında, reklam ve tanıtım alanında pazarlık usulü ile hizmet aldığı GEBZE DIŞINDA KADIKÖY’DE FAALİYET GÖSTEREN iki firmayı korumaktır.

A-KONSEPT İŞLERİ HİZMET ALIMI :118.500,00 ₺ (24.09.2021)
1-RNA İLETİŞİM DANIŞMANLIK : 118.500,00 ₺
2-KÜP PRODUKSİYON : 118.750,00 ₺
3-FİLMCODE YAPIM LTD.ŞTİ : 119.500,00 ₺
29.09.2021
B-HİZMETTE 2 YIL ORGANİZASYON HİZMETİ :118.500,00 ₺
1-MKB TEKNİK PROJE TASARIM :119.000,00/117.500,00
2-YENİ AY MEDYA :120.500,00/118.750,00
3- FİLMCODE YAPIM LTD.ŞTİ :121.000,00/120.500,00 ₺

C-PROJE HİZMETLERİ KİTAPCIĞI :118.250,00 ₺
1-RNA İLETİŞİM DANIŞMANLIK : 119.020,00/118.250,00 ₺
2-KÜP PRODUKSİYON : 120.220,00/120.450,00 ₺
3-FİLMCODE YAPIM LTD.ŞTİ : 121.330,00/121.000,00 ₺

Yanda gördüğünüz toplamda 355.250,00 TL.’ lik iş üçe bölünerek DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE İHALE VERİLEN RNA İLETİŞİM DANIŞMANLIK ve MKB TEEKNİK PROJE adlı firmalar . BU FİRMALARDAN RNA şirketinin eski ortağı Mustafa Kürşat Baydar, yeni ortağı İSAK BAYDAROĞLU’ dır. RNA şirketin eski ortağı Mustafa Kürşad Baydaroğlu MKB TEKNİK firmasının tek ortağı ve yetkilisidir. Aslında iki firmada aynı kişilere ait olup, 3 ihalede teklif alınıp değerlendirme dışı bırakılan firmalarında aynı olduğu dikkate alındığında, pazarlık usulü ile adrese teslim ihale yapıldığı ortadadır.


Kaldı ki bu şirkete sadece Gebze belediyesi değil Kocaeli Büyükşehir belediyesi , Diyarbakır Büyükşehirin kayyum bedeliye başkanı milyonluk ihaleler vermiştir. AKP’li belediyelerce zengin edilen bu abi kardeşten İsak olanı ‘’Dış basında Recep Tayyip Errdoğan’’ kitabının yazarı olan kişi mi onun için mi ihale edilmiştir, yoksa torpili başka bir yerden mi, bilemiyoruz.

Peki İsak Baydar kimdir?


Yine belediyemizde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün aktif olmaması, Dış ilişkiler müdürlüğünde 3 personel istihdam edilmesine rağmen bu müdürlüğün hiçbir faaliyetinin olmaması dikkate alındığında, belediyemizin, Kadın ve gençlere , engellilere yönelik hizmet üretecek müdürlükler yerine, hiçbir faaliyeti olmayan müdürlükler kurup , bu müdürlüklerde hiçbir faaliyet olmadan personel istihdam etmesi, belediyenin kente yönelik, halka yönelik hizmet üretiminde verimlilik ve gerekliliği yeterince dikkate almadığını göstermektedir.

Diğer bir adrese teslim ihale ise AKARYAKIT ALIM İHALESİDİR.
Özkaraaslan Petrol A.Ş. şirketi tarafından alınan bu ihale her ne kadar açık ihale olarak gerçekleştirilmiş ise de, ihaleye tek bir firmanın katılması ve ihale şartnamesine konan bir takım hususlar, bu ihaleye birden fazla bir firmanın müracaat etmesine ve ihalenin rekabetci bir şekilde gerçekleştirilmesine engel olmuş, açık ihalede olsa adrese teslim bir ihale olmuştur.
07.04.2020 yılında 20 ay iş süresi olarak açık Akaryakıt alım ihalesi yapılmış bu ihaleye Tek firma katılmış olup rekabet oluşturulmamıştır.

1- MOTORİN 1.300.000,00 Lt x5.23059=6.799.767,00 ₺
2- KURŞ. BENZİN 20.00 0,00 Lt x 5.51233 = 110.246.60 ₺
TOPLAM 6.910.013,60 ₺
İhale tarihi:07.04.2020 –
İşe Başlama/bitiş :01.05.2020/31.12.2021 (20 ay)
Son Hakediş : 5.307.948,97 ₺
Fiyat Farkı : 1.522.028,44 ₺
Toplam 6.829.977,41 ₺’ye

yapılan bu ihaleyi alan firmanın ortakları da enteresandır. Şirket ortakları Ahmet Özkaraaslan-Şakir Özkaraaslan isimlerine baktığımızda bu kişilerin Kocaeli Büyükşehir belediyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde daire başkanı iken bu görevden alındıktan sonra Diyarbakır Belediyesinde Park bahçeler Müdürlüğü Daire Başkanı olan Ahmet Özkaraaslan, yine Başiskele AKP Meclis üyesi Şakir Özkaraaslan adlı kişilerle aynı ismi taşıması, bu kişilerin aynı kişiler olup olmadığını da kamu oyunun takdirine sunuyoruz.


Belediyenin, arsalarını satarak da olsa gelir açısından artıya geçmesi önemlidir, ancak çocukların aç olarak yatağa girdiği, eğitim ve kültürel anlamda eşit bir şekilde hizmet almadığı bir kentte, belediyenin kasasının dolu olmasının , bizce çokta önemi yoktur. Kentin kaynaklarının kentin, o kentte yaşayan insanların hizmetinde olması aslolan olup, halkının mutluluğu yerel belediyeciliğin en önemli yatırımı olmalıdır.
Her gün yüzlerce araçtan ciddi oranda gelir elde eden, pandeminin en asgari düzeyde etkilediği Gökdenizcilik şirketinden altı milyondan fazla alacağı tahsil edip, Gebze‘ de pandemi nedeniyle dükkanları kapalı olan kahve, lokanta, kafe işleten küçük esnafımıza destek olmak sosyal ve hizmet temelli belediyeciliğinin yapacağı ilk iş olmalıdır.

Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin faydalanacağı, kadınlarımızın çalışma hayatına katılması açısından çocuklarını bırakabilecekleri,
Gençlik merkezleri,
Kültür evleri,
Kreşlerin,
her mahallede büyüklüğüne göre bazı mahallerde birden fazla yapılması, ekonomik ve sosyal fırsat eşitliğine belediyemizin de katkı sunması gerekir.
Elbetteki açılacak bu kreşlerin Gebze Belediyesi Bünyesinde kurulacak KADIN–ÇOCUK ve DEZAVATAJLI KESİMLERDEN SORUMLU bir müdürlük aracılığı ile işletilmesi, kreşlerde verilecek eğitim dahil kreşin tüm işletmesinin kamusal denetime tabi olması da gerekmekte olup, Gebze Belediyesinin şu anki yönetiminin yaptığı şekilde, hiçbir eğitim tecrübesi olmayan lokanta/restoran işletilmesinden tutunda da belediyedeki müdürlüklere varana kadar her türlü hizmetin devredildiği Güzide şirketinin yetkili olan Yusuf Burkut’ un yapacağı bir iş değildir.


Ekli Dosyalar

12 May 2022 - 12:47 Kocaeli/ Gebze- Siyasetgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Barış gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Barış gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Barış gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Barış gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Sizce mülteciler Türkiye'den gönderilmeli mi, kalmalı mı?