banner1046
banner1117
22 Ekim 2020 Perşembe 14:49
CHP’nin gündeminde köyler var

CHP’li Meclis üyeleri bugün il binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup başkanvekili Engin Taşdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özgür Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Nuri Paşa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Selim Özcan ve Başiskele Belediye CHP Meclis Üyesi Emine Özkar katıldı.

Açıklamada sözü alan Tanış şu sözleri kaydetti: “Arkadaşlar bilindiği üzere 6360 sayılı kanun kapsamında Büyükşehir Belediye sınırları tüm il sınırları olarak belirlenmiş ve tüm köyler bağlı bulunduğu ilçenin birer mahallesi şekline dönmüştü.

Köyler her ne kadar idari açıdan mahalle statüsü kazanmış olsa da gerçekte köyler geleneksel yaşamlarına devam etmektedir.

Köylerimizin mahalle oluşundan sonra meri imar kanunu ve mevzuatlarına tabi olması, köylerimizde imar ve yapılaşma sorunlarını ortaya çıkarmıştır.

“KERHEN EVET OYU VERDİK”

Perşembe günü yapmış olduğumuz meclis toplantısında Kocaeli genelinde tüm köylerin Kırsal nitelikli meskûn alan sınırları yeniden düzenlenmiş ve meclisten oy birliği ile geçmiştir. Yapılan çalışma aslında beklenin çok uzağında yüzeysel ve çok sınırlı bir çalışma olup, Yerinde inceleme yapılmadan sadece paftalar üzerinde çok küçük düzeltmeler ve atlanılan alanlar dâhil edilerek dar kapsamda bir çalışma niteliğindedir. Konu içimize sinmese de kerhen evet oyu verdik.

“KÖY KOMİSYONU KURULMALI”

Bu konu tam gün ve yeterli sayıda ekip ile en az bir yıllık bir çalışma gerektirmektedir.

Bu çalışmanın imar komisyonunun mevcut yükü ile komisyon kapsamında ilerlemesi çok mümkün olamayacaktır. Öncelikle Büyükşehir Meclisince bir Köy Komisyonu kurulmalı ve meclis bu komisyona Köylerin imar sorunlarının çözümüne yönelik çalışma görevi vermelidir. Büyükşehir uzmanlarının belirlenecek kriterleri dikkate alarak yapacağı titiz ve ciddi bir çalışma ile, Her köye gidilerek köy içi imar sorunları ve çevresinde oluşturulmuş gelişme alanlarını yerinde tespit etmeli ve var olan sorunlara yönelik çözümler oluşturmalıdır.

Ancak bu şekilde bir çalışma yapıldığı takdirde köy merkezleri ve gelişme alanları için anlamlı bir rahatlık sağlanacaktır.

“KAPSAMLI ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR”

Yapılacak teknik çalışmanın ardından konu gündeme alınıp komisyonda son düzeltmeler yapılmalı meclis onayına sunulmalıdır. Böyle kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Köylerimizin yerleşim alanları tarihi köy merkezlerinin bulunduğu meskûn alanlar ve çevresinde düzenlenen gelişme alanları olarak iki kısma ayırabiliriz. Bu resimde gördüğünüz kahverengi lekeler köylerimizin yüzyıllarca oluşturduğu yerleşim alanlarıdır. Bu lekeler köydeki son evi sınırları içine alan ve planlara çok önceden işlenmiş alanlardır. Kısaca bunlara köy merkezi diyebiliriz.

“PEK ÇOK SIKINTI BULUNMAKTADIR”

Köylerin zamanla gelişmesi ve yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyması neticesinde bu sefer bu kahverengi lekelerden yani köy yerleşik alan sınırlarından 100 metre genişliğinde yeni gelişme alanları düzenlenmiştir. Bu tespiti yapmamızın nedeni, gerek köy merkezlerinin ve gerekse etrafındaki gelişme alanlarının faklı farklı sorunlara sahip olmasıdır. Bu açıdan köylerimizi değerlendirdiğimizde, Köylerimiz yüzlerce yıllık tarihi geçmişe sahip eski yerleşim alanlarıdır. Yüzlerce yılda meydan gelen ve köye özgü yapılaşma bugün köylerin mahalleye dönüşmesi sonucunda meri imar mevzuatı nedeniyle pek çok sıkıntı içerisinde bulunmaktadır. Köylü vatandaşlar köy merkezlerinde bulunan arazilerine yolu olmadığı için ev yapamamakta, ya da evlerini yenilemekte sıkıntı çekmektedir.

“YOLA CEPHESİ OLMAYAN PARSEL SORUNU”

Böylesi alanlarda planlama açısından yapılacak iki şey vardır. Ya top yekûn dönüşüm ki bu mümkün değildir (köylerdeki tarihi dokunun yok olmasına yol açar), Ya da mevcudu koruyarak meri imar mevzuatından farklı bir mevzuat oluşturulmalı ve mevcut sıkıntıları çözecek yollar açılmalıdır. Temel sorunların başında yola cephesi olmayan parsellerde yapı yapılamaz oluşudur. Vatandaş köydeki evini yenileyemez, köy içinde yolu olmayan parseline ev yapamaz durumdadır.

Yüzlerce yılda oluşan meskûn köy alanları mutlaka özel bir mevzuat ile yeniden düzenlenmelidir.

“YENİ YAPILARIN ÖNÜ AÇILMALI”

Meskûn Köy Yerleşik alanlarında varsa mevcut kadastral boşluklar değerlendirilerek yol açısından imkânlar zorlanmalı, buna rağmen yola cephesi olmayan parsellerde yola cephe şartı aranmadan çeşitli geçit hakları oluşturularak yapı yapmasına izin verilmelidir. Buna köy ruhsatı da diyebiliriz.

Mevcut köy yerleşik alanları bir Sit Alanı olarak görülmeli, köy yapısı bozulmadan mevcut yapıya uygun tip projeler ile yapıların yenilenmesi ya da yeni yapı yapılmasının önü açılmalıdır. Bir diğer husus ise köy gelişme alanları ile ilgili sorunlardır.

“ATIL KALMIŞTIR”

Köy yerleşik alanında bulunan son evden 100 metre genişleterek oluşturulan gelişme alanları incelendiğinde köye ulaşım sağlayan yollar dışında yapılaşma yönünde bir gelişme olmadığı görülmektedir. Çizilen çemberin içinde kalan ve yolu olmayan gelişme alanlarında herhangi bir yapılaşma gelişmemiştir.

Gelişme alanı olarak belirlenen bu alanlar birer ölü alana dönüşmüş ve atıl kalmıştır.

Gelişme alanları yeniden ciddi bir çalışma ile düzenlenmeli, özellikle köye ulaşım sağlayan yolun sağı ve solunda belirlenecek bir 30-40 metrelik bant şeklinde yeteri kadar büyüklükte gelişme alanı olarak belirlenmeli, yola uzak ulaşım imkânı olmayan alanlar ise ya ulaşım imkânları yaratılarak gelişmenin önü açılmalı, olmuyorsa tarım yapılmak üzere gelişme alanından çıkarılmalıdır.

“ARAZİNİN EĞİMLERİ DİKKATE ALINMADI”

Köy gelişme alanları belirlenirken ikinci kriter ise arazi eğimlerine dikkat edilmelidir. Gelişme alanları belirlenirken 100 metre genişleme bandı sadece mesafe dikkate alınarak belirlenmiş, arazinin eğimleri dikkate alınmamıştır.

Konut yapmaya müsait olmayan ve gelişme alanı içinde kalan çok eğimli yerler gelişme alanından çıkarılmalı ve daha elverişli alanlarda gelişme alanları genişletilmelidir.

“KÖY DOKUSUNU BOZMADAN ÇÖZÜM BULUNACAK”

Yine köy gelişme alanları için belirlenen 100 metre mesafe biraz artırılarak belirlenmeli, Bu şekilde belirlenecek alanlarda mutlaka planlı gelişmeyi sağlamak amacıyla uygulama imar planları yapılmalıdır. Böylece köy merkezlerine imar açısından köye özgü yeni bir düzenleme yapılarak köydeki yapılaşma sorununa köy dokusunu bozmadan çözüm bulunacak,

Gelişme alanları da genişletilerek uygulama imar planları yapılarak çarpık yapılaşmanın önüne geçilecek ve köy çeperlerinin planlı gelişmesi sağlanabilecektir. Üçüncü husus ise gelişme alan sınırı ve parsel ilişkisinde belirlenecek bir büyüklükteki parseller için parselin tamamı gelişmede kalacak şekilde sınırlar geçirilmeli, belirlenen alandan çok daha büyük parseller içinde belirlenmiş alan kadar bir kısmı dâhil edilmelidir. Böylece daha sonra parsel yapısından doğacak sorunların önüne geçilmiş olunacaktır.

“DÜZENLEME YAPILMALI

Yine köy sınırları ile komşuluğu olan Diğer Tarım Alanlarında vatandaşların, özellikle köyde ikamet edenlerin barınma ve konut ihtiyaçlarını karşılama amacıyla yönetmeliğin izin verdiği ölçüde ev yapma taleplerinde Tarım Bakanlığı ile 5403 sayılı yasada da gerekli düzenlemeler yapılarak, ilgili kurumun uygun görüşü de alınarak vatandaşlara gerekli kolaylıklar gösterilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır. Bu konuda pek çok gereksiz evrak istenmemeli, örneğin bir konteyner ya da prefabrik bir yapı için detaylı zemin etüdü değil gözlemsel rapor yeterli olmalıdır.

“DÜZENSİZ YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Yine yapılacak yapılar ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlatılan Kırsal Konut Tasarım Rehberi baz alınarak projeler oluşturulması sağlanmalı, böylece hem köy dokusu bozulmayacak hem de bu alanlarda düzensiz yapılaşmanın önüne geçilmelidir. Bunların dışında kalan diğer tarım alanlarında ise bazı ilçelerde devam eden, diğerlerinde de yapılması gereken arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verilmeli, tarım alanları yolları olan ulaşımı kolay ve toplu ve anlamlı büyüklüklere kavuşturulmalıdır.

“TARIMSAL ÜRETİMİN DIŞINDA KALMA RİSKİ VAR”

Bu çalışma yapılırken birinci kriter gerçekten bir toplulaştırma yapılması ve diğeri de ulaşım imkanlarına kavuşmasıdır.

Eğer toplulaştırma gerçek anlamda yapılmaz, yollar açılıp da küçük küçük parseller bırakılır ise bu çalışmadan tarım alanları beklenen yararı görmekten ziyade tarım alanlarının birer konut alanlarına dönmesi ve tarımsal üretimin dışında kalma riski vardır. Bu açıdan vatandaşların toplulaştırmaya gönüllü katılımını artıracak çeşitli avantajlar sağlanmalıdır.

Buna özellikle dikkat edilmelidir.”

Son Güncelleme: 22.10.2020 16:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1048

banner354

banner599

banner820