banner1046
banner1038
18 Şubat 2020 Salı 13:38
İşte Çöp Tesisi ile ilgili tüm gerçekler!

İlimizde yapılması planlanana Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili olarak, bugün Mimarlar Odası Taş Bina’da Kocaeli Akademik Odalar Birliği çöp tesisinin yeri ile ilgili olarak hazırladıkları raporu kamuoyuna sundular. Gerçekleştirilen toplantıya Akademik Odalar Birliğine bağlı oda temsilcileri katılırken, CHP İl Yönetimi ve CHP İzmit İlçe Yönetiminden temsilciler katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Kandıra Akçakese’ye yapılması planlanan tesisin büyükşehir yetkililerince bile alternatif olarak gösterilmediği belirtilirken iki yerin alternatif olabileceği sonucuna vardıkları belirtildi.

MÜCADELE ETMESEK BU NOKTAYA GELEMEZDİK

Toplantıda konuşan Kocaeli Akademik Odalar Birliği adına konuşan Murat Kürekci: “ Biliyorsunuz büyükşehir başkanının değişmesinin ardından çöp yakma tesisi ÇED’inden vazgeçildi. Kocaeli halkı, Kocaeli Akademik Odalar Birliği başta olmak üzere bu mücadeleyi vermeseydi, talana karşı halk sağlığından yana tavır koymasaydı bu süreç bu hale gelmeyecekti. Sadece yeni Büyükşehir Başkanının iradesi olarak görmemek gerekiyor. Yerel ,halkçı, doğadan yana bir belediye anlayışını savunarak kentin siyasi erkin ve yerel yönetiminin teklifine tamam diyerek süreç ile ilgili çalışmayı başlattık. 13 Haziran’da ilk kez bir araya geldik. Sonrasında ise teknik çalışmalarda yöntemi ortaya koyarak İZAYDAŞ’ta 5 Temmuz’da toplantı yaptık. Yer seçimine dair olan çalışma komisyonunun ve KAOB’un raporunu sizle paylaşacağız. Belediye ile yine bir toplantı yapacağız. “ dedi.

5 TEMMUZ’DA BÜYÜKŞEHİRLE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK

Daha sonrasında konuşan Tabip Odası Başkanı Zeki Hamşioğlu: “Kocaeli ili evsel atık sorunu çözümü konusunda Büyükşehir ile ortak yapılan çalışma hakkında bilgi vermek gereklilik haline geldi. KAOB ve Büyükşehir ortak çalışma iradesi ortaya koyması ile birlikte 5 Temmuz’dan sonra çalışma komisyonları oluşturulması ve büyükşehir ile ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı. Büyükşehir ve KAOB başkanlarına sunulmak üzere ilk etap çalışmasını tamamladık. 19 Şubat 2020’de Büyükşehir Başkanının katılacağı rapor sunumu sonrası, KAOB be Büyükşehir uzmanları çalışmaya devam edecek.

DEĞERLENDİRMEYİ KAOB YAPTI

Çalışma komisyonu, Büyükşehir Başkanı ve Genel Sekreter yardımcısı ile yapılan çalışmaları tamamlamıştır. Tahir Büyükakın’a sunulan raporda 5 Ekim 2019 ve 30 Ocak 2020 tarihli toplantı çalışmaları sonrası oluşan görüşü paylaştık. Bu görüş; 30 Ocak 2020 tarihli, raporda Kocaeli’ye yapılması planlanana yer seçim raporlarında yer alan bilgiler değerlendirmesini KAOB yapmıştır. Toplam 12 adet toplantı yaptık. Atık miktarları dikkate alınarak İzmit Körfezi Güneyinde bir adet Kuzeyinde 2 adet yer planlanmıştır.

ARAZİ İNCELEMESİ YAPILDI

KAOB tarafından oluşturulan 30 ocak 2020 tarihli 13.06.2019-05.10.2019 arasını kapsayan Kocaeli ilinde yapılması düşünülen atık bertaraf tesis(ler)i yer seçimi raporu”nda yer alan genel ve alternatif alanlara ait veri ve bilgiler Kocaeli büyükşehir belediyesince sağlanmış olup, değerlendirmeler kaob tarafından yapılmıştır. Rapor sürecinde, 13.06.2019 ve 5.10.2019 toplantılarıyla birlikte toplam 12 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu tarih aralığında istisnalar hariç olmak üzere her hafta Çarşamba günleri saat 17:00’de ofis toplantıları ve belirlenen günlerde ise arazi incelemeleri yapılmıştır.

HANGİ YERLER BELİRLENDİ

Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı olarak oluşan atık miktarları dikkate alınarak; İzmit Körfezi’nin kuzeyinde 2 adet, güneyinde ise 1 adet uygun büyüklüklerde düzenli depolama alanı belirlenmesi hedeflenmekle birlikte, alternatif alanların durumuna göre bu sayı değişebileceği ve 2017 tarihinde Kamuoyuyla paylaşılan “KBB Kocaeli Kentsel Atıktan Enerji Üretim Tesisi Projesine İlişkin Kocaeli Akademik Meslek Odaları Birliği Raporu” nun bu çalışma sürecinde öncelikli referans kaynaklarından olduğu KAOB ve KBB yetkililerinin ortak kabullerinden olduğu çalışma prensibi olarak benimsenmiştir. Alternatif alanların araştırılmasında öncelik olarak; sırası ile çevresel, ekonomik, sosyal/kamu memnuniyeti kriterleri benimsenmiştir.

NELERE DİKKAT EDİLDİ

Alternatif alanların belirlenmesi esnasında Maden sahası vasfında olan ve rezervi biten yerler ile verimsiz ormanlar ve orman içi açıklıkların taranması öncelikli yer seçim kriteri olarak belirlenmiştir. Alternatif alanlar, aşağıdaki kriterler üzerinden ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur.: Hakim rüzgarlar ve iklim yönünden değerlendirilmesi, Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve koruma havzalarının durumu, Doğal kaynaklar ve kültürel miras durumu (Verimli Orman alanı, SİT alanı vs durumlar dahil) Yerleşim yerlerine uzaklık kriterleri benimsenmiştir.

BELİRLENEN ALTERNATİF YERLER

Çalışma Grubun tarafından, toplamda 16 adet alan için Ofis çalışmaları yapılmış, bir kısım alanın “olabilirliği” üzerinden ofis çalışmalarına ilaveten arazi incelemeleri de yapılmıştır. Olası Alanlar içerisinde Gebze 1,2,3 Nolu Alanlar, Dilovası 1,2,3 Nolu Alanlar, Körfez 1 Nolu Alan, İzmit 1, ve 2 Nolu Alanlar ile İzmit KBB Fen İşleri Taşocağı için Ofis çalışmaları ve arazi incelemeleri birlikte yürütülürken; Gebze 4 Nolu Alan, İzmit 3 Nolu Alan, Kandıra 1 ve 2 Nolu Alanlar, Kartepe 1 Nolu Alan ile Dilovası’ndaki kapatılan Depolama Alanı için çeşitli önem seviyelerinde sadece ofis çalışmaları yapılmıştır.

16 YERDEN 12 YER ELENDİ

Alternatif alanların değerlendirilmesine dair KBB ile KAOB Uzmanlarının yaklaşımları farklılaşmıştır. KAOB TEMSİLCİLERİ Çevresel Faktörleri ön şart olarak belirleyerek alan seçimine yönelmiş. Çevresel Faktörler açısından yapılan Ön Değerlendirmeyi geçemeyen yerler alternatif olmaktan çıkarılmıştır. Bu yaklaşımla; 16 alternatif yerden 12’ si ÇEVRESEL FAKTÖRLER temelinde ve önceliğinde, komisyonda görev alan KAOB üyelerinin görüşleri doğrultusunda ön değerlendirmeden elenerek alternatif yer olmaktan çıkartılmıştır.

DEĞERLENDİRME DIŞI TUTULAN YERLER

Karar sürecinin “Ön Değerlendirme” aşamasını geçen Gebze 1 Nolu Alan, Dilovası 2 Nolu Alan, Gebze 4 Nolu Alan ve Dilovası Kapatılan Depolama Alanları kendi özgül durumları açısından yeniden değerlendirilmiş olup, Dilovası Kapatılan Depolama Alanı kapasite azlığı nedeniyle, Gebze 4 Nolu Alanda, özel bir şirketin faaliyet yürütmesi sebebi ile Çalışma Grubuyla birlikte arazi incelemesi yapılmaması, Özel şirket işletmesi ekonomik ömrünü sürdürmesi, ekonomik ömrünün tamamlanması için gerekli süre konusunda bilgi bulunmaması, Hakim rüzgar etkisi ile Ballıkayalar Tabiat Parkına olası etkisine yönelik araştırmanın varlığı hakkında bilgi edinilmemiş olması gerekçeleriyle alternatif alanlar arasında bulunmakla birlikte, bu aşamada değerlendirme dışı tutulmuştur.

UYGUN 2 YER BELİRLENDİ

Bu yaklaşımla, 2 adet alternatif alan öne çıkmış olup, SAYISAL DEĞERLENDİRME sürecine gerek kalmaksızın Gebze 1 Nolu Alan ve Dilovası 2 Nolu Alanlar açısından önceliklendirme yapılmıştır. Kalan bu 2 alternatif alanın özellikleri karşılaştırılmıştır. Dilovası ilçesi sınırları içerisinde bulunan Dilovası 2 Nolu Alan’ının, Prodüktif olmayan maki vejetasyonu, 150 ha büyüklükte ve halihazırda alanın İmar Planlarında İmara İşli Çöp Alanı (İlgili kurum ve kuruluşların Uygun görüşlerinin alındığı anlamı da taşımaktadır.) özellikleriyle; Gebze ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gebze 1 Nolu Alanın 12 ha büyüklükte, İSKİ Uzun Mesafe Koruma Alanı Sınırında, 2020 yılı Haziran ayına kadar alt yüklenicilerin çalışacağı bilgisi, Kuzey Marmara Otoban Yolu ile batısında Kadıllı Otoban Bağlantı yollarının da bulunması özelliklerine göre, önceliklendirilmesinin uygun olduğu değerlendirilmiştir.

KANDIRA NEDEN OLMAZ

Bu açıklamalar kapsamında, çalışmanın bu aşamasında, 16 adet alternatif alan içerisinde Atık Bertaraf Depolama Alanı olarak öncelik sırası ile Dilovası 2 Nolu Alan, Gebze 1 Nolu Alan tarafımızca uygun olarak değerlendirilmiştir. Bu aşamada, KBB Başkanınca kamuoyuna açıklanan Atık Bertaraf Depolama Alanı olarak ilan edilen Kandıra Cezaevi bölgesindeki alan ilgili olarak da şunları söylemek gerekmektedir. Öncelikle, açıklanan alan KBB yetkililerince atık bertaraf tesisi yer seçimi komisyonu gündemine getirilmiş ancak Cezaevinin doğusundan geçmesi planlanan yolun bu alandan geçmesi gerekçesiyle alan, arazi incelemesi dahi yapılmadan alternatif olmaktan çıkarılmıştır.

AKÇAKESE İLE İLGİL İDEĞERLENDİRMEDE BULUNMADIK

5.10.2019 tarihli toplantıda, KAOB yetkililerinin görüşlerini sözlü olarak (30 Ocak 2020 tarihinde ise yazılı olarak) Gebze Bölgesinde alternatif alanların oluşabildiği, ancak İzmit ve İzmit Körfezinin güneyinde alternatif alanların oluşmadığı” yönündeki özet görüşlerini içeren ifadeleri üzerine yeniden gündeme gelmiş; yolun güzergahının değişebileceği ifade edilmiş olup, bu tarihten sonra yalnızca KBB tarafından (KAOB’UN katılmadığı) bir süreç işletilmiş ve kamuoyuna bu yer Depolama alanı olarak açıklanmıştır. Özetle KBB tarafından Atık Bertaraf Tesisi ve Depolama Alanı olarak açıklanan Kandıra-Akçakese’de bulunan yer ile ilgili olarak Yol güzergâhının değişimi senaryosuna göre KAOB tarafından olumlu ya da olumsuz bir değerlendirmede bulunulmamıştır.

AYRINTILI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

tarihli toplantıda KBB Başkanlığı, konunun önemi, aciliyeti ve bu bölgede başkaca alternatif bir yer geliştirilememesi gerekçeleri ile bu alanda ÇED sürecinin başlatılmasını öngördüklerini ifade etmiş ve KAOB’ un ilgili uzman birimleriyle ÇED sürecinde yer almasını, bu süreci birlikte yönetmeyi önermiştir. KBB Başkanlığının bu önerisi, KAOB Başkanlar kurulunun 03.02.2020 tarihli toplantısında görüşülmüş ve KAOB’ un Atık Yönetimine ilişkin görüşlerini içeren ve 2018 yılında KBB Başkanlığına sundukları rapor ile 05.10.2019 tarihli toplantıda sunulan ve yukarıda özetlenen Yer Belirleme Çalışmaları temelinde ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

ÇED BAŞLAMALI

Bu değerlendirmeler sonucunda; Öneri olarak sunduğumuz yerlere ek olarak; KBB Başkanlığının, Akçakese bölgesindeki alternatif alanın ATIK BERTARAF TESİSİ VE DEPOLAMA ALANI olarak kamuoyu ile paylaştığı ve başlatılmasını öngördüğü ÇED sürecinin, KAOB’un, ÇED süreçleri ve konu ile ilgili uzman kişilerden oluşacak bir Çalışma Grubu aracılığıyla, kamusal denetim rolünü üstleneceğini kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz.”

ATIK BERTARAF TESİSİ YER SEÇİMİ KOMİSYON RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 18.02.2020 14:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ersoy Kandemir 2 2020-02-18 13:54:12

Stklara ve mühendisliklerimiz ile Kandıra halkına yardımlarından dolayı bir İzmit çocuğu olarak canı gönülden teşekkür ederim.

Avatar
Ersoy Kandemir 2020-02-18 13:52:33

Ben belediye başkanı olsaydım Dilovasını sivil yerleşime kapatır,halkın başka ilçeye naklini sağlar bu tesisi de Dilovası’na yapar tam dibinede bir üniversite kurardım!

banner1048

banner354

banner820

banner1056

banner1040

banner599

banner1050