banner980

Yeni bir seçimin arifesindeyiz.

Kentimizi yönetecek yeni idarecilerimizi seçeceğiz.

Mevcut Belediye Başkanlarının neredeyse tamamı aday olamadı.

Bunun neticesi olarak seçilecek başkanlar ilk defa o koltuğa oturacaklar.

Kocaeli iki milyon nüfusa sahip, sanayi ve liman yoğunluklu bir kenttir.

İstanbul’dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan bir ildir.

Bu kenti üç dönemdir yöneten Sn. Karaosmanoğlu yeniden aday olmadığına göre,

Büyükşehir Belediye Başkanlığına da yeni bir aday oturacak.

Yaklaşık beş yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kalbi olan Bayındırlık ve İmar Komisyonunda görev yapmaktayım.

Bu süre zarfında kent için alınan tüm kararlar önce planlamanın yani İmar Komisyonunun önüne gelmektedir.

Sorunlar burada detayları ile tartışılmakta ve kararlar buna göre verilmektedir.

Bu nedenle Kocaeli’nin temel sorunlarına vakıf biri olarak,

Müstakbel Büyükşehir Belediye Başkanımızı bekleyen sorunlara baktığımızda,

PLANLAMA:

*Kocaeli bir Sanayi ve Liman kentidir ama ne Sanayi Alanları için,

Ne de Limanlar için bir Master Planımız yoktur.

Kocaeli de Sanayinin geleceğini ve gelişimini belirleyecek bir SANAYİ ALANLARI MASTER PLANINA ihtiyaç vardır. Buna OSB ler de dâhil edilmelidir. Sanayi gelişimi mutlaka Master Plana uygun bir şekilde olmalıdır.

Yine Türkiye’nin en büyük Liman Kenti Kocaeli’dir.

Hiçbir ilde 30-40 adet liman yoktur.

Kocaeli de Körfeze yana yana dizilmiş kırka yakın liman mevcuttur,

Buna her sene yenileri eklenmektedir.

Evet, Kocaeli bir Liman ve Sanayi kentidir ancak bu genişleme nereye kadar sürecektir?

Bunun bir sınırı yok mu?

Bilinmiyor?

İşte Limanlarımızın gelişimini belirleyecek, yan yana limanların en verimli ve organize bir şekilde çalışmasını sağlayacak KOCAELİ LİMANLAR MASTER PLANI mutlaka yapılmalıdır.

*Kocaeli 1999 Deprem Afetini yaşamış yıpranmış, yorgun bir yapı stokuna sahiptir. Türkiye de Kentsel Dönüşümün öncelikli yapılması gereken bir kaç ilden birisidir.

Kocaeli de birçok Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamaya konmuş, ancak neredeyse hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Başarılı olan tek bir Kentsel Dönüşüm hikâyemiz yoktur.

Bunun temel sebebi Kentsel Dönüşüm Projesi ile yaratılan ilave değerlerin

adil bir şekilde dağıtılmaması, yani KAZAN KAZAN yönteminin olmaması,

Bir diğeri de vatandaşı borçlandırarak dönüşüm yapılması.

Vatandaşın parası olsa zaten kendi yapısını kendisi yeniler.

Bu iki anlayış da derhal terk edilmelidir.

Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Planı var mı?

Yani kentsel dönüşümü yönlendirecek, yöntemlerini düzenleyen, üst ölçekte ulaşım ağlarının belirlendiği, kentsel dönüşümün uygulama etapları ve sınırlarının tespit edildiği bir temel planımız yoktur.

Mutlaka KOCAELİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI hazırlanmalıdır.

*Kocaeli aynı zamanda Kültür ve Turizm Kenti olma Hedefine sahiptir.

Bu yönde parça parça ve birbirinden bağımsız yatırımlar yapılmakta,

Ancak bunların arasındaki etkileşimi sağlayacak KÜLTÜR VE TURİZM MASTER PLANLARI olmadığı için beklenen başarı sağlanamamaktadır.

Bu eksiklik mutlaka giderilmelidir.

*Büyükşehir Yasası ile köylerin statüsü mahalleye dönüşmüş, ancak köydeki geleneksel yaşam tarzı devam etmektedir.

Köylerimizin mahalleye dönüşmesi ile köylerin gelişimini sağlayacak bir planlama ihtiyacı da doğmuştur. Kırsal Nitelikli Meskûn Alanlar ( Yani köyler) ile ilgili o coğrafyadaki mevcut yaşam ve kültüre uyumlu İmar Planları yapılmalıdır.

Bu planlamanın temel ilkelerini belirleyecek bir KIRSAL NİTELİKLİ ALANLAR MASTER PLANINA da ihtiyaç vardır.

Vakit kaybetmeden, köylerde plansız gelişmenin önünü kesecek bu planlama mutlaka yapılmalıdır.

*Kocaeli Liman ve Sanayi kenti olarak yoğun bir çevre ve sağlık sorunu ile karşı karşıyadır.

Çevre ve İnsan Sağlığı konusunda KOCAELİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI KORUMA MASTER PLANI hazırlanmalı, denetimler etkinleştirilmelidir.

Büyükşehir Belediyesi bu husus Çevre ve İl Sağlık Müdürlüğünün yetki alanı diyerek sorumluluk almaktan kaçmamalı.

Yukarıda saydığım tüm Master Planlar mutlaka EYLEM PLANLARI da yapılarak hayata geçirilmelidir.

ULAŞIM:

Hızlı gelişen kentlerin neredeyse tamamının yaşadığı ulaşım sorunlarını Kocaeli de yaşamaktadır.

Kent İçi Ulaşım Sorunu neredeyse en temel sorunumuz haline gelmiştir.

Neden?

Çünkü ulaşım sorunlarının çözümüne yanlış bir anlayış ile yaklaşılmaktadır.

Temel yanlışlık yapılan tüm çalışmaların Kent Merkezlerine daha fazla araç nasıl sokarız anlayışıdır.

Bu anlayış kent merkezlerinde trafiği tıkamakta ve sorun bir türlü aşılamamaktadır.

Kent merkezine daha fazla araç sokmak için, battı-çıktılar, altlı üstlü, döner kavşaklar yaparak bu sorunu çözeceklerini zannederek kamu kaynakları israf edilmiştir, verimli kullanılmamıştır.

Bakın doğru çözümün kent trafiğini nasıl rahatlattığına en tipik örnek yapılan Tramvay hattıdır.

Kısa sürede bunun kent içi ulaşıma katkıları hissedilmiştir.

Yapılması düşünülen Körfez-Kartepe Metro hattı ile ilgili önümüze konan ilk güzergâh hatalıdır.

Dünyanın hiçbir yerinde yeryüzünde bulunan demiryolu hattının altına metro hattı yapılmaz.

Metro hattı mutlaka kuzeye kaydırılmalı ve nüfus yoğunluğunun olduğu merkezlere yakın geçirilmelidir.

Bilimsel veriler bize şunu gösteriyor: Eğer bir kentin nüfus 1.000.000 u aştığında kent içi ulaşımı artık lastik tekerlekli ulaşım araçları ile sağlayamazsın.

Mutlaka raylı ulaşıma geçilmelidir. Biz 15 yıl geç kaldık bu hamleyi yapabilmek için.

Yeterli mi?

Yetmez..

Elimizde kullanmadığımız çok büyük bir avantajımız var.

Banliyö hattı.

Saatlik 80.000 kişi yolcu kapasitesi olan bu hat neredeyse kullanılmamaktadır.

Banliyö hattı mutlaka etkin bir şekilde devreye sokulmalıdır.

Bir başka avantajımız da coğrafi özelliğimizdir.

Bir yabancı bilim adamı Körfez haritasına baksa, Kocaeli’nin ulaşımında, deniz ulaşımının payının en az % 60 oranında olduğunu düşünür.

Gerçekte ise deniz ulaşım oranımız % 1 bile değildir.

Körfez içi deniz ulaşımı mutlaka etkin bir şekilde devreye sokulmalıdır.

Kentlerimizin bir başka temel sorunu ise OTOPARK lardır.

Daha doğrusu OTOPARKSIZLIK tır.

Yeni yayınlanan ve uygulaması Haziran 2019 a ertelenen Otopark Yönetmeliği de devreye girdiğinde otopark sorunu Belediyelerin en temel sorunu olacaktır.

Otopark sorununa mutlaka SEFERBERLİK ANLAYIŞI ile yaklaşılmalı ve beş yıllık bir planlama ile otopark sorunu çözülmelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, yapılacak otoparkların kent merkezlerinde değil,

Kentin hemen çeperlerinde yapılması ve etkin bir toplu ulaşım ağı ile kent merkezi ile entegrasyonu sağlanmalıdır.

2.000.000 Nüfusa sahip ekonominin can damarı olan bir kent Hava Ulaşımını mutlaka etkin kullanmalıdır.

Mevcut hava alanımız varsa eksiklikleri giderilmeli ve ülkenin belli başlı merkezlerine direkt uçuş yapar hale gelmelidir.

Yine sabah ve akşam vatandaşlarımız balık istifi şeklinde sağlıksız bir ortamda işe, okula gidip gelmektedir.

Yoğun olan saatlerde sefer sayıları bu yoğunluğu kabul edilebilir seviyeye düşürecek şekilde artırılmalı, bunun planlaması mutlaka yapılmalıdır.

Kenti yönetenler Kocaeli de yeşil alanların çokluğundan övgü ile söz etseler de kent içinde aktif yeşil alanlarımız yok denecek derecede azdır. Vatandaşların evinden çıkıp yürüme mesafesin nefes alacağı çocuklarını götürebileceği aktif yeşil alanlara acil ihtiyacı vardır.

Bu yönde gerekirse kamulaştırma yapılarak bu eksiklik giderilmelidir.

Okul Alanlarımız birer betona dönüşmüştür. Çocuklarımız yeşile hasret bir şekilde eğitimlerini sürdürmektedir.

Okul alanları mutlaka daha fazla yeşile ve ağaçlandırmaya muhtaçtır.

Bu eksiklik giderilmelidir.

Yeni başkanı bekleyen iki adet ateşten topumuz var.

Bunlardan birisi MİA alanı,

Diğeri Umuttepe’ye yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Çöp depolama sorunu.

MİA alanında hedeflerin yanlış belirlenmesi, coğrafyaya uygun olmayan planlama ve gereğinden fazla yaratılmış olan beklenti ile proje önce tıkanmış şimdi de adeta Konkordato ilan edilmiştir.

Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuda da bir çözüm bulmak zorundadır.

Yine yer seçimi ve proje hataları ile dolu Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi yeniden ele alınmalı ve bir adedi batı yakasında bir adedi de doğu yakasında olmak üzere iki adet düşük kapasiteli planlama yapılmalıdır.

Atıkların azaltılması ve ayrıştırılması konusunda yapılması gerekenler tesis işletmeye alınana kadar mutlaka yaşama geçirilmelidir.

Son olarak en yakın ve can alıcı sorun ise Atık Bertaraf Tesisi yapılana kadar çöplerin nerede depolanacağı sorunudur.

Çünkü Atık Yönetimi konusunda geç kalınmıştır ve yeni bir depolama alan ihtiyacı acil olarak çözüm beklemektedir.

Seçilecek başkanın mutlaka bu temel sorunlar ile ilgili çözüm önerilerini şimdiden hazırlaması gerekir.

Çok fazla detaya girmeden kısaca muhtemel Büyükşehir Belediye Başkanımızı bekleyen temel sorunlara değinmek istedim.

Sağlıcakla kalın.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İzmitli 2019-03-10 21:23:48

Tespitler doğru....tebrik ederim...

banner354

banner820

banner1040

banner599

banner482