banner588
banner589
banner572
Burcu Şengül
Burcu Şengül
Yazarın Makaleleri
İnsan Kaynakları Zirve’18'de buluşalım!
Günümüzde gerek ekonomik, sosyal gerekse kültürel, toplumsal bilhassa teknolojik alanlardaki değişimler birey ve toplum yaşantısını önemli derecede etkilemektedir ve işletmeler için rekabeti de zorlaştırmaktadır. İşletmeler, yaşanan gelişmelere...
İnsan kaynaklarında hedef planlamanın önemi!
Vizyon sahibi olmanın ve başarılara imza atmanın formülü doğru hedefler ve doğru zamanda yapılan hamlelerden geçer. Her hangi bir eyleme başlamadan önce amacı ve eylem sonucunda varılmak istenen noktayı saptamak , eylem sürecinin belirlenmesine...
İnsan kaynakları organizasyon yönetimi süreçleri
Organizasyon süreci, İşletmenin amaçlarına ulaşılabilmesi için, yapılacak işlerin tanımlanması ve gruplanması; işleri yerine getirecek çalışanların, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ,verimli ve etkin bir çalışma ortamı oluşturabilmek...
İnsan kaynaklarında örgütsel açıdan kariyer yönetimi anlayışı - 3
Örgütsel açıdan Kariyer yönetimi; örgüt çalışanlarının gelişmeleri ve bu doğrultuda planlarla ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. İşe alma, eleman seçimi yapma, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve terfi gibi tüm insan kaynağı geliştirme...
İK’de kariyer yönetim sürecinin geliştirme aşaması-2
Kariyer geliştirme, süreç içinde kurumsal desteklemenin devreye girdiği bölümdür. Şirketlerin, çalışanlarının mesleklerinde sağlıklı ilerleyebilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için faaliyetlerde bulunması kariyer geliştirme sürecini...
İnsan kaynakları yönetiminde kariyer anlayışı
Örgütlerin amaçlarına ulaşmak ve verimliliklerini artırmak için kullandıkları en önemli kaynaklardan biri insandır. Kariyer yönetimi sistemi de insan kaynakları yönetiminin altında yer alan bir  süreçtir ve diğer tüm insan kaynakları...
Performans değerlendirmesinde yapılan hatalar
Performans değerlendirmesini yapacak olan insan kaynakları departmanında ki yetkili kişinin , gözlemlerinde ve bu gözleme dayanarak alacağı kararlarda son derece objektif ve önyargısız olması gerekmektedir. Kurum için de yapılan Performans değerlendirmesini...
İnsan kaynakları “PD yöntemleri”
İnsan Kaynakları yönetim fonksiyonlarından biri olan performans değerlendirmesinin önemini bir önceki yazımda sizlerle paylaşmıştım. Personel Performansını değerlendirirken kullanılan yöntemler vardır. Kişisel değerlendirme dediğimiz...
İK’de performans değerlendirmesi
Performans, herhangi bir görevin gereği olarak önceden belirlenen standartlara uygun davranışların gösterilmesi ve beklenen amaçlara yaklaşma derecesi olmakla birlikte, performans değerlendirmesi, çalışanın performansının incelendiği, değerlendirildiği,...
İK’de personel eğitiminin planlanması
İK'DE EĞİTİM GELİŞTİRME VE YETİŞTİRME Eğitim genel anlamda bilgi verme,yetenek ve becerileri geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Eğitim önceden saptanmış amaçlara göre, insan davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya...
Personel seçme ve yerleştirme – İş gücü planlaması... “Doğru işe Doğru Eleman”
Personel seçme ve yerleştirme , kurumların önem verdiği konulardan biridir.Bir kurumda personel alınacağı zaman öncelikle yapılacak işin ayrıntılı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Yapılacak işi detaylı olarak bilirsek alacağımız personelin...
‘İnsan kaynakları’nda iş analiz süreçlerinin önemi
Bir çok işletmelerin günümüz de hala sıkıntı çekmekte olduğu insan kaynakları konulardan biri de , iş gücü planlamalarının doğru bir şekilde yapılmaması, uygun personelin işe alınamaması, gerekli eğitimlerin verilmemesi, uygun ve doğru...
İnsan kaynakları planlaması ve amaçları!
Plan; gelecekte izlenecek yolun önceden belirlenmesidir. Planlar işletmelerin amaçlarına en kısa yoldan ulaşmalarını engelleyecek etmenlere karşı önlem alınmasını sağlar. İnsan kaynakları planlaması örgütün gelecekte ihtiyaç duyacağı...
İnsan kaynakları nedir? Doğru işe doğru eleman!
Günümüzde gerek haberlerden gerekse de iş çevrelerinden insan kaynaklarının ne denli önemli olduğunu duymayan kalmamıştır sanırım. Özellikle ürün ve hizmetten çok insana yapılan yatırımın daha da önemli olduğu küreselleşme sürecinde...

banner575

banner577

banner579

banner581

banner594

banner585

banner587

banner583

banner574

banner576

banner586

banner580

banner582

banner584

banner578