banner203
banner259
Ali Kemal Eren
Ali Kemal Eren
Yazarın Makaleleri
Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur
Dünya tarihi boyunca zulümle ilgili bizlere pek çok hadis, atasözü, kelamı kibar intikal etti. Dünyada iz bırakmış büyük mütefekkirlerin düşüncelerini okuduk. İşte onlardan bazıları: ‘Allah küfre müsaade eder zulme asla'. Yardan...
Kadınlarla ilgili Allahın elçisine adına uydurulmuş sözlerin tenkidi 1
Pek çok konuda olduğu gibi, kadın konusunda da Kuranla ve Kuranın en mükemmel uygulayıcısı Hz Muhammed in sahih sünneti ile uyuşmayan onlarca hadis uydurulmuş. Kurana, akla, vicdana, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş Allahın Elçisi Hz Muhammedi...
Kadınlarla ilgili Allah’ın elçisine adına uydurulmuş sözlerin tenkidi 2
İnsanlar Allahın aziz dininden uzaklaştırmanın ve sömürmenin yegâne yolu/ Allah ile aldatmaktan ve Allah ın kutlu elçisini yanlış tanıtmaktan geçer. Din baronları kitabı mubinin/Apaçık olan kitabın anlaşılmaz olduğun, Mufassal olan kitabın...
Sarp yokuşun eşiğindeki insan
Allah Tebareke Teâlâ Beled suresine: Elçisin in'de içinde yaşadığı Mekke şehrine, Ana babaya, çocuklara yemin ederek başlıyor. Ardından İnsanın zorluklar içinde, zorluklarla mücadele edecek şekilde yaratıldığı vurgulandıktan sonra,...
Sizden kim dininden dönerse
‘Ey iman edenler içinizden her kim dininden dönerse, iyi bilin ki, Allah zaman içerisinde onun yerine başka bir topluluk getirir. Allah onları sever onlarda Allah'ı sever. Müminlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı onurlu/izzetli...
Mesleki eğitim memleket meselesidir
Hukuk devletinin olmazsa olmazları; başta Anayasa olmak üzere, milletler arası antlaşmalar, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, temel insan haklarına, evrensel hukuka, milletin tarihine, örfüne, ananelerine, kültürüne, uygun olmasıdır. Evrensel...
Türk Milletine diz çökertemeyeceksiniz
ABD nin eski Ankara büyük elçilerinden Eric Edelman ve Mort Abroowitz The Washington Post'a yapmış oldukları değerlendirmede özetle ‘'Türkiye nin ekonomik durgunluğa ve iç savaşa sürüklendiğini, demokrasinin bundan böyle Erdoğan'la...
Bir toplum kendini değiştirmedikçe…
‘Hiç kuşkusuz bir toplumun bireyleri kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe Allah'ta toplumun gidişatını değiştirmez. Allah hak eden bir toplum cezalandırılmayı murat ettiği zaman onu engellemek mümkün olmaz..Allah'tan başka...
Allahın kitabını kimler gizler?
‘Muhakkak o kimseler ki Allahın kitabını gizlerle ve az bir paha karşılığında satarlar. Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Allah onlarla kıyamet günü konuşmaz ve onları temizlemez. Onlar için elim bir azap vardır....
Terörizmin beli kırılacak…
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçelinin grup toplantısında Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Mardin in Nusaybin ilçesiyle ilgili çağrıda bulunarak ‘Vatandaşlarımızı3 gün içinde Nusaybin den boşaltın, taş üstünde taş baş üstünde...
Atalarımızı bu yol üzerinde bulduk
Bilimde sanayide, ekonomide, medeniyette geri kalmış veya bırakılmış milletlerin en önemli özelliklerinden biri geçmişe öykünerek, geçmişin başarıları ile gururlanmaktır. Bugün ataletlerinden dolayı, emek sarf ederek, hiçbir alanda ortaya...
Enam suresi 151-152 üzerine…
Hz Ali ye atfedilen ‘'İlim bir noktaydı cahiller onu çoğalttı'' sözü İslam diye zannettiğimiz hayatın ne kadar zorlaştırıldığını çok güzel bir şekilde ifade etmektedir. Kılı kırk yaran, teferruata boğulan El İslam...
İğneyi kendimize…
Bir milleti millet yapan değerler vardır. Bu değerler milletin omurgasını oluşturur. Bu değerler ne kadar güçlü olursa millet de o kadar güçlü olur. Dolayısıyla bir millet varlığını ancak kendisini diğer milletlerden farklı kılan değerlerini...
Adamların değil ilkelerin adamı olmak…
Okumayan, sorgulamayan, aklını kullanmayan, toplumların en karakteristik özeliklerinden biriside lider merkezli olmalarıdır. Toplumun ileri veya geri gitmesi lidere bağlıdır. Bu sebepten ötürü Araplar ‘Halk melikinin dini üzere yaşar'...
İnfitar suresi üzerine
‘Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman. İnsanoğlu yapıp gönderdiklerini/öncelediklerini, yapamayıp geride bıraktıklarını/ ertelediklerini...
Sadece Allah’a kulluk yapmak
‘Nihayet onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: ‘Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın! Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi.' Bunun üzerine Meryem çocuğu...
Gelin birlikte muhasebe yapalım
Gün geçmiyor ki onlarca cinayet, tecavüz, hırsızlık, taciz haberleri gazetelere, sosyal paylaşım sitelerine yansımasın. Her Allah'ın günü cinayet, tecavüz, taciz, hırsızlık haberleri ile uyanıyoruz. Vatandaşlar olarak can, mal, namus,...
Ruh köklerini kaybedenler
Almanlara ne oldu da yüz yıl önce sözde Ermeni Soykırımı, yasa tasarısını meclislerinde gündeme getirerek yasallaştırdılar? Ahlaktan, vicdandan, izandan, adaletten yoksun bu yasa tasarısının hazırlanmasına maalesef yeşiller partisinin...
Yetimi, yoksulu itip kakma
Alak ve Müddessir surelerinin ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e (a.s) inmesinden sonra uzunca bir süre vahiy kesilmiş, bunun üzerine Mekke' li müşriklerin elebaşıları Allah'ın kutlu elçisi için ‘Rabbı Muhammed'i(a.s) terk etti...
Yaşar Nuri Öztürk’ün ardından
İslam medeniyetinin olmazsa olmaz temel ilkelerinden biride; Ölen insanların hakkında hayır konuşmaktır. Ölen insanın dünya ile irtibatı kesilmiştir hesabını Allaha verecektir. ‘Hiçbir günahkârın suçunu başka bir günahkâr çekmez.'...
Kuran'dan uzaklaşmak
‘Elçi dedi' ki: Ey Rabbim, kavmim bu Kuran'ı büsbütün terk etti.' (Furkan 30) Bu ayeti kerime her ne kadar Mekkeli müşrikler hakkında inmişse de, sebebi nüzulünün hususi olması, umuma teşmil etmeye mani değildir. Allah'ın...
Erdoğan düşmanlığı…
Son haftalarda yazılı basında ve sanal âlemde iç savaş nedeni ile ülkemize hicret eden Suriyeli muhacirlere karşı düşmanlık baş gösterdi. Bazı kendini bilmezler; düşmanlıktan da ileri giderek işi ırkçılık boyutuna varan söylemlere...
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere
Allah binlerce şükür olsun ki CİA –MOSSAD merkezli, Siyonist Haçlıların piyonu Batini, meczup aklını iradesini iptal etmiş Fettullah'çı Terör örgüt ve yeminli bazı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlarının gerçekleştirmeye çalıştığı...
NATO ne iş yapar?
1689 Viyana kuşatmasından sonara başarısızlığa uğrayan Osmanlı devleti, birinci dünya savaşına geldiğinde, Avrupa'daki topaklarının önemli bir bölümünü kaybetti. Birinci dünya savaşı enerji havzası üzerine bulunan Osmanlı Devletinin...

banner258

banner121

banner235

banner260

banner202

banner144