banner598
banner608
22 Temmuz 2014 Salı 22:00
KOÜ Rektör adayı Prof. Dr. Mithat Fırat Özer;
banner610

 

Kocaeli Üniversitesi Rektör adayı Prof. Dr. Mithat Fırat Özer ile hayata geçirmek istediği projelerini konuştuk. Rektörlük seçiminin bu dönem Tıp Fakültesi’nin tekelinde olmadığını ifade eden Özer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Sadettin Hülagü Hoca’nın evini ziyaret edişini, Sadettin Hoca’nın kamuoyuna işine nasıl geliyorsa öyle yansıttığını ifade etti. Mithat Hoca, “Bu tarz bir hareketi Sadettin Hocama yakıştıramıyorum” dedi

SEZER HOCADAN DESTEĞİMİ ÇEKTİM

BAŞBAKAN’IN DEPREM DANIŞMANIYIM

HÜLAGÜ HOCA KAZANIRSA KOÜ’DE BİRŞEY DEĞİŞMEZ

Hocam üniversite için en önemli projeniz nedir?

Öyle çılgın projem yok. En çılgını, Kocaeli Üniversitesi’nin dünyanın en iyi üniversitelerinden biri yapmak. Üniversiteler, genel anlamda bakıldığında toplumun zaten yarım adım da olsa önündeler. Ancak özgürlüklerin tam olarak sağlandığını söylemek güç. Akademik özgürlük yok. Tabi ki 40 yıl öncesine göre daha iyi ama bu yeteli değil. Üniversitelerden son yıllarda dev projeler çıkmamasının nedeni biraz da bu özgürlüğe bağlı. Tabi ki herkesin üniversitesiyle ilgili hayalleri idealleri var ancak bu sadece size bağlı değil. Bir kere rektörlük seçim yasası değiştirilmeli. Daha özgürlükçü bir iktidara sahip olmalıyız.

Sizce Kocaeli Üniversitesi’nin Türkiye genelinde diğer üniversitelere oranla konumu nedir?

Kocaeli Üniversitesi kurulduğu 1992 yılından günümüze kadar geçen 22 yıllık bir süreç içerisinde çok büyük gelişmeler göstermiştir. Birkaç yıl önce eş zamanlı kurulan yaklaşık 32 üniversite içerisinde değişik göstergelere göre en başarılı üniversite idi. Bu nedenledir ki Doğu Marmara Üniversiteler Birliği içerisinde lokomotif üniversite rolünü üstlenmişti. Bu gün bu başarısını sürdüremediği ve değişik göstergelerde Sakarya ve Süleyman Demirel üniversitelerinin Kocaeli Üniversitesi’nden daha önde olduğu görülmektedir.

Kocaeli Üniversitesi’nin gerilerde kalmaya başlamasının nedenleri ayrıntılı olarak çözümlenmeli ve önleyici tedbirler hızla alınmalıdır.

Bir kurumda başarının en büyük anahtarlarından bir tanesi bazı bilimciler tarafından aidiyet duygusu olarak da özetlenmeye çalışılan kurumun misyonunu benimsemektir. Burada kasıt kurumun belirlediği vizyon ve buna ulaşmak için seçilen yolda kendisine düşen görevleri benimseyebilmesidir. Bunun sağlanabilmesi toplam kalite yönetimi olarak da özetlenebilen aslında kurumun taşıması gereken pek çok niteliği ve bunun gerektirdiği yapılanmayı bünyesinde taşıyan bir oluşumdan söz ediyoruz.

Rektörlük seçimleri yasası değiştirilmeli dediniz? Bununla neyi kast ediyorsunuz?

Üniversiteler sadece rektör seçimlerine de oy kullanan değerli öğretim üyelerinden oluşmamaktadır. Öğretim üyelerinin dışındaki öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar ve en çok sayıyı oluşturan öğretim üyesi yardımcıları yani araştırma görevlilerinden oluşan geniş bir akademik kadro, idare personel olarak adlandırdığımız ve üniversitelerin çok büyük yükünü çeken geniş bir çalışan gurubu ve en önemlisi öğrencilerimiz. Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek seçimlerde yaklaşık dokuz yüz kişi oy kullanacaktır ancak KOÜ yaklaşık seksen bin kişiden oluşmaktadır. Kısaca bir üniversite tüm bileşenleri ile bir bütündür ve böyle ele alınmadığı takdirde bir şeylerin mutlaka eksik kalacağını bilmek gerekir. Üniversitelerin ne düzeyde sorunlar yaşamakta olduğunu kavramanın en kestirme yolu rektörlük seçimlerinin yasal ve uygulama açısından incelenmesidir. Bildiğiniz gibi ilgili yasa bizlere şunu söylemektedir; “Ey üniversiteliler sizler üniversitenize uygun yöneticiyi seçme yetisine sahip değilsiniz ve bu nedenle bunu siyasi erk olarak ben sizin adınıza yapacağım.”

IMG_7232

 Peki siz nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceksiniz bu durumda?

Yönetimde en önemli tercih, tarz belirlemekten geçmektedir. Bence kendi başına veya birlikte yönetim kararlaştırılması gereken önemli seçimdir. Birlikte yönetimi seçmek yönetici açısından en zor yoldur. Bu yöneticinin tüm uygulamalarının sonuna kadar şeffaf olarak yapmak zorunda olduğu anlamına gelir. Yaptığınız hataları saklayamazsınız. Bu nedenle atılacak her adım iyi düşünülmelidir ve çalışanlara beğendirilebilmelidir. Bunun sağlanabildiği düzey başarının da düzeyidir. Böyle bir tercih adalet duygusunun asla zedelenemeyeceği anlamını sonuna kadar taşır. Adalet yönetimlerde en önemli değerdir. Üniversitemizdeki sorun olarak tartışılan olayların temelinde bunun yattığını görürüsünüz. Bireysel olarak yürütülecek tek adam yönetimi en kolay ve en zedeleyici olanıdır. Bu gün üniversitemizde çok sayıda özlük haklarında zedelenme hikayeleri duyabilirsiniz. Bunlar tek adam yönetimlerinin yansımalarıdır.

İdari personelin en önemli sıkıntıları nedir?

Üniversitelerde en çok yaşanan sorunların başında özlük hakkı ihlalleri gelmektedir. Bireysel olanları yaygın olarak yaşanmakla birlikte kitlesel uygulamalar da gerçekleşebilmektedir. Bunun en çarpıcı örneklerinden birkaçı üniversitemizde yaşanmaktadır. En açık uygulamalardan birisi ikinci öğretim ders ücretleri ile ilgilidir. Son yıllarda Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulların hemen hemen hepsinde ikinci öğretim ücretleri ya çok gecikmeli olarak ödenmekte ya da eksik ödenmektedir. Son geliştirilen formülde de ücretler düşük olarak ödenmektedir. Eşit işe eşit ücret olarak ortaya konulan paylaşım ilkesinin ortadan kaldırıldığı görmekteyiz.

Kocaeli Üniversitesi kurumsallaşma anlamında sıkıntı yaşıyor mu?

Kurumsallaşma en önemli sorunlardan birisi olarak karşımızda durmaktadır. Yaşanılan sorunların önemli bir kısmının üniversitemizin yeterince kurumsallaşamamasından kaynaklanmaktadır. Bunun oluşturduğu sorunları iş yaşamımızın her aşamasında yaşıyoruz. Bu sorunun birinci nedeni kendi kurallarına, hatta yasa ve yönetmeliklere uymayan yöneticilerdir. Bir diğer neden ise bunu sağlayacak düzenlemelerin oluşturulmamasıdır. Bunların yerleşmesi bizi idealimizdeki dünya üniversitesi olma çabamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Üniversiteler bilgi üreten kurumlardır ve üretilen bilgiyi de öncelikle uygulaması gereken ilk kurumdur. Yaşam boyu öğrenme (eğitim) ilkesinin de gereği olarak başta idari yapılanmada yer alan arkadaşlarımız olmak üzere tüm üniversite personelinin gelişimine önemli katkı vereceğini bildiğim kurum içi eğitimler mutlaka düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.

Hocam üniversitenin döner sermayesi sizce iyi kullanılıyor mu?

Döner sermaye üniversitemizin tamamına ait bir yapılanmadır. Sağlık dışındaki hizmetler ikinci planda kaldığı için döner sermayenin tıp fakültesine özgü bir yapılanma olduğu algısı yaygındır. Bu algının oluşmasında en önemli nedenlerden bir tanesi diğer fakülte ve yüksek okulların da döner sermaye işletmesini rahat kullanabilecekleri bir iç yapılanmanın gerçekleştirilmemesi bir diğer neden ise akademik kadroların buna teşvik edilmemeleridir. Son zamanlarda döner sermeye işlemleri merkezilikten çıkarılmaya çalışılmışsa da yeterli düzeye taşınma ihtiyacı vardır.

Peki Hocam KOÜ’nün yaklaşık 70 bin öğrencisi var. Onlar için ne düşünüyorsunuz?

Öğrencilerimiz önemli sorunlar yaşamaktadır. Öğrencilerimiz barınma gereksinimlerini bulabildikleri koşullara razı olmak zorunda kalarak geçiştirmektedir. Yani uzman olmayan kişi ve kuruluşların sağladığı olanaklara mahkum olan öğrencilerimizin kötü niyetli de olabilen kişilerin elinden kurtarılmalıdır. Barınma ile ilgili yaşadığı sorunların çözülmesi için mutlaka önemli adımlar atılmalıdır.  Özellikle yüksek lisans öğrencilerimizin içerisinde bulunduğumuz çağın gereği olan konfora sahip yurt ve stüdyo evler mutlaka gerçekleştirilecektir. Bunların gerçekleştirilmesinde çeşitli çözüm yolları kullanılabilir. Yönetim tüm bileşenlerin söz sahibi olduğu bir yapıda olmalıdır. Bir üniversite akademik personel ile birlikte öğrencisi, idari personeli ve diğer destek gurupları ile bir bütündür.

Bir üniversitenin gelişimi bütün bileşenlerinin birlikte gelişimi ile olanaklıdır. Yani üniversitelerin olmazsa olmaz bir diğer öğesi olan öğrenciler üniversitenin saygınlığına katkı veren en önemli unsurlardır. Geleceğin aydınları, yazarları, yöneticileri, mühendisleri öğrencilerimizdir. Onların bizimle olduğu periyodu en çok fayda fırsatına dönüştürmek zorundayız. Demokrasi ve problemlerin çözümü için sorumluluk paylaşma adına yönetime ortak olmaları ve katkı koymaları çok önemlidir. Öğrencilerimizin yönetime katılımları mutlaka sağlanacak ve mevcut yasalar çerçevesinde katılım oranlarının artırılmasına yönelik yeni yöntemler geliştirilecektir. Yeni yasal düzenlemeler için çalışmalar yapılacaktır.

Hocam bir de siyasi kimliğiniz var. Bu seçimlerde etkili olacak mı?

Ben CHP’liyim. Hala partimin çeşitli komisyonlarında görev yapıyorum. Ama bunun seçimleri etkileyeceğini sanmıyorum. O ayrı siyaset ayrı. Mesela kimse bilmez ama ben Başbakan’ın 5 deprem danışmanından biriyim. Depremle ilgili Başbakanlık’la ortak çalışmalar yapıyoruz. Onlar da biliyor CHP’li olduğumu. Bunun bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum.

Peki Hocam, Başbakan’ın Sadettin Hülagü Hoca’nın evini ziyaret etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hülagü Hoca yanlış yapıyor. Bu ziyareti rektörlüğünün garantisi olarak lanse ediyor ki bu iyi bir şey değil. Bir akademisyene yakışmıyor bu hareketler. Ben kendisine yakıştıramıyorum. Zaten üniversitede de bu durum tepkiyle karşılandı.

Peki Hocam, Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilirse bu KOÜ’deki seçimler bundan nasıl etkilenir?

KOÜ’de değişen hiçbir şey olmaz. Zaten Sezer Hanım son döneminde yapılan kongreden önce koltuğunu garantiledi. Siyaset KOÜ’de etkili ne yazık ki. Ben buraya Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden geldim. Orada da sağcı bir rektör vardı ama bu kadar aleni yapılmıyordu her şey. Sezer Hoca’nın bireysel tercihleri etkili oldu üniversitede. Hülagü Hoca kazanırsa KOÜ’de bir şey değişmez. Aynı mantık devam eder. KOÜ’de akademik atamalar siyasi erkin görüşü doğrultusunda yapıldı ne yazık ki. Zaten ikinci döneminde Sezer Hoca’dan desteğimi çekmemin altında yatan nende budur. Üniversitenin asker kafasından kurtulması lazım…

Hocam bu keyifli sohbet için teşekkür eder, başarılar dileriz.

Ben teşekkür ediyorum ve yayın hayatınızda başarılar diliyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
can 2014-07-23 01:19:19

bak arkadaş.. TIP FAKÜLTESİ olan hiç bir üniversitede.. başka bir alandan rektör çıkmz.. tarihte de çıkmadı..bundan sonrada çıkmaz.. kimse heveslemesin.. sadettin seçimi alır.. 10 puan 10 puan şampiyon ilan edildi. ama bu hocamızın da bir orijinal fik

Avatar
Mahmut 2014-09-15 16:56:48

Can Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ELMAS kendisi İnşaat Mühenisliği alanından, ve çok başarılı, çok sevilen biri. Bende Sakarya Üniversitesi öğrencisi olarak severim. Maalesef icraata bakılmıyor yine eski sistem geri geldi hayırlısı ol

banner634

banner636

banner354

banner630

banner328

banner633

banner653

banner599

banner482