banner560
banner573
banner572
16 Mayıs 2017 Salı 11:55
Devlet memurluğu bitiyor
banner508

Ekonomiyi son bir yıldır teşvik yağmuruna tutan hükümet, referandum sonrası çalışmalarını hızlandırdı. Yabancı yatırımcıyı çeken, katma değerli yatırıma teşvik ve istihdamı artırıcı yeni paketlerin yanı sıra, memura performans kriteri getiren kamu çalışanı reformunu da ajandasına aldı. Memur temsilcilerinin, “İş güvencesiz sözleşmeli personel alanları çoğaltıldı” diye karşı çıktığı yeni reform, köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Devlet memurlarını ilgilendiren 657 sayılı kanunun yeniden düzenlenmesi ile sağlık, teknik, bilişim, güvenlik ve ulaşım gibi devlet hizmetlerinde yeni ihtiyaç oluşması halinde bu görevin sözleşmeli personelle karşılanması öngörülüyor. Tıpkı özel sektördeki gibi terfi ve ücret artışlarında da performansa bakılıyor. Karar’a konuşan iş güvenliği uzmanları, bu durumu, “Kamunun yeterli olmadığı yerlerde sözleşmeli personel görevlendirilecek.

Örneğin, İstanbul’da doktor, avukat, öğretmen şoför, bilişim uzmanı var ancak bunlar yetersiz, oraya ilave doktor, şoför, mühendis alımı sözleşmeli statüsünde yapılacak. Yani mevcut doktorlar kalacak, ilave ve yeni ihtiyaçta bu, sözleşmelilerle giderilecek” şeklinde özetledi.

İlk taslağı Haziran 2004’te ortaya çıkan kamu çalışanı reformu metnine son şekli Mayıs 2005’te verildi. Son taslakta dikkat çeken noktalardan biri, yöneticiler dahil tüm memurlara performans kriteri getirilmesi. Böylelikle, yeniden tanımlanan devlet çalışanlarının maaşı ve terfileri, başarı ve verimliliğe dayandırılıyor. Düzenlemede, üst düzey bürokratların yanı sıra mülki amirler, eminyet mensupları, kadastro üyesi, mal müdürü, müfettiş, savunma sekreteri, denetim elemanları gibi görevliler memur kadrosunda sayılıyor.

Doktor, hemşire gibi sağlık görevlileri ile mühendis, din görevlisi, öğretmenler, zabıta, avukat, hava trafik kontrolörleri, itfaiyeci, kimyager, mübaşir, pilot, teknisyen gibi çok sayıda kamu görevleri ise sözleşmeli statüsüne alınıyor.

Söz konusu taslak, o dönemde yüksek maliyet ve sendikaların itirazları nedeniyle ertelendi. Ancak, geçen sürede sözleşmeli alımına ağırlık verilmesi, kadrolu memur sayısının azalmasını da beraberinde getirdi. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) verileri incelendiğinde, Aralık 2016’da KİT’lerde çalışan 4 bin 552 devlet memuruna karşılık, sözleşmeli personel 73 bin 329’e çıktı. Bu kadroların 49 bin 293’ünü sürekli işçi, 9 bin 434’ünü geçici işçi ve 3 bin 587’sini kapsam dışı çalışanlar oluşturdu. Ancak, ilerleyen yıllarda 300 bin sözleşmeliye kadro sözü verilmesi sayıyı artırdı.

Bu daha çok KİT’ler dışındaki kadrolarda kendisini gösterdi. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) verilerine göne, Aralık 2007’de 2 milyon 77 bin 699 kadrolu memur, 223 bin 812 sözleşmeli personel bulunurken, 2009 yılına gelindiğinde 2 milyon 92 bin 626 kadroluya karşılık sözleşmelilerde 302 bin 948 kişiye ulaşıldı. Bu rakam 2010’da da hafif yükselişlerle mevcut durumunu korurken, 2011 yılından itibaren sözleşmelilerde keskin düşüş görüldü. Kadrolular 2 milyon 416 bin 159’a yükselirken, sözleşmeli personel 169 bin 282’ye indi. Bu sayı, 2016’ya gelindiğinde sırasıyla 2 milyon 854 bin 243 ve 180 bin 377 oldu. Toplamda 3 milyon 341 bin kişiye ulaşıldı.

HÜKÜMETİN REFORM AJANDASI


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dış ticarette TL kullanımına yönelik swap (takas) anlaşması görüşmeleri de ekonomi kurmaylarının gündeminde yerini alıyor.

Proje bazlı yatırımlara “süper teşvik” için de başvurular alınmaya başlandı. İlk uygulamaları hayata geçmesi beklenen süper teşvikle, enerji bedeli ve kritik görevde çalışanların ücretleri devlet tarafından ödenecek. 

Kıdem tazminatında güçlü bir fon kurulacak. Devletin fona yüzde 1 destek vermesi öngörülüyor. Bir yılın karşılığında kazanılan 30 günlük kıdem süresi korunacak. İş değiştirenin tazminatı yeni şirkete taşınacak.

TÜBİTAK Reformu da şekillenecek. Düzenlemeyle TÜBİTAK, yeniden yapılandırılarak teknoloji odaklı projelerin yürütücüsü olacak.

Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi verilecek. Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek. İsterse de 100 bin lira faizsiz kredi de verilecek.

Üretim reformu paketi Meclis’e gönderilecek. Yaklaşık 726 STK, oda ve kuruma gönderilen taslakla, sadece enerji değil doğalgaza da destek verecek.

Sanayicilerin, 2015 yılında ödediği 344,2 milyon lira TRT payı kaldırılacak. Maliye Bakanlığı, şans ve talih oyunlarından kesilen bir payı TRT’ye kaynak aktaracak. 

Fabrikaların hafta sonu çalışmak için belediyelerden izin alma zorunluluğu kaldırılıyor. Hafta sonu tatili muafiyetinin sanayiciye yıllık katkısının 233 milyon lira olması bekleniyor.

Organize sanayi bölgeleri için yılda 360 milyon lira olan emlak vergisi payı kaldırılacak. Sanayi sicili almış her sanayici için emlak vergisi kaldırılacak.

Şehir içindeki sanayi sitelerinin taşınması, mülk sahiplerinin rızası ile gerçekleştirilecek.

Sanayi sitelerinin bu taşınmasında, gerekirse Hazine arazileri de tahsis edilebilecek. Bakan Özlü, tahsis konusuna şöyle açıklık getiriyor: “Örneğin Malatya’da böyle bir durum söz konusu. Bir bölge var, sanayici taşınmak istiyor. Talip oldukları bir yer var, o yeri Milli Emlak ile görüşeceğiz, bir anlaşma sağlayıp, oraya taşıyacağız.”

Sanayi yatırımlarına ilişkin zeytinlik sahalarının korunması konusunda kanunda boşluklar söz konusu. İlk 1939’da çıkan ve 1995’te revize edilen yasa güncellenecek.

Zeytinlik sahalarına sanayi bölgesi kurmasına kurul karar verecek. Bu kurul, iller bazında valinin başkanlığında kurulacak. İzin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında olacak.

Enerji sınıfı “A+++” ürünleri denetlemede etkinlik artırılacak.

Türkiye’deki başarılı OSB’ler yurt dışında da OSB kurabilecekler.

Büyük yatırımlarda  sanayiciler tarafından yönetilecek özel endüstri bölgelerinin kurulmasının önü açılacak.

Arazi şartları çok uygun oymayan bazı bölgelerde, deniz doldurma yoluyla endüstri bölgesi kurulmasının önü açılacak.

OSB’ler, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurabilecek.

Yapım işleri, sanayi iş birliği (SİP) kapsamına alınacak. Orta ve yüksek teknolojili yerli üretilen ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması zorunlu olacak.

HURDAYA VERGİ AFFI


Hurda araçların vergileri siliniyor. 1997 ve önceki yıllara ait araçlar ilgili kurumlara teslim edildiğinde MTV cezaları ve faizleri terkin ediliyor.

İkinci el oto satışları da düzenleniyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hızlandırdığı taslakla, ikinci el ticareti yapmak için yetki belgesi almak zorunlu.

Ayrıca, 8 yaş ya da 160 bin kilometre altındaki araçlara satış öncesinde ekspertiz raporu zorunluluğu öngörülüyor.

Motor ve şanzıman gibi parçaların satış tarihinden itibaren 5 bin km’ye ya da 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü de getiriliyor.

GELİR VERGİSİ VE KDV
KDV Kanunu da yenilenecek. Böylelikle, yatırım, üretim ve ihracat üzerinde yük oluşturan KDV uygulamaları kaldırılacak. KDV olabildiğince tüketimi vergileyecek.

Gelir Vergisi Reformu, Meclis tatile girmeden yılın ilk yarısında kanunlaştırılacak. Kurumlar Vergisi Kanunu ile birleştirilecek. Tasarı ile birden fazla evi olanlara evlerini sattıklarında her türlü vergi ödemesi şartını getirecek.

Genç girişimciler teşvik edilecek. İlk defa gelir vergisine tabi olacak 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilerin iş kurmaları 3 yıl süreli vergi teşvikiyle desteklenecek.

Halka açılmak üzere elden çıkarılan hisse senetlerinden elde edilecek kazançlara vergi istisnası yüzde 75’den yüzde 90’a kadar çıkarılacak.

Devlet, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere zor günde el uzatacak. Taksitle ödeme 36’dan 60 aya çıkacak.

Tecil müessesesinde yüzde 12 olan faiz oranı düşürülecek.

BANKAMATİK MEMURLUĞU BİTECEK
Güvencenin kalkacağı yönündeki eleştirilere yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Devlet güvencesinin kalkması söz konusu değil” demişti. Ancak Bakan Müezzinoğlu’nun “Kamuda güvencenin tapulu mal gibi olmasını doğru bulmuyorum” sözleri de basına yansımıştı. Referandum öncesi yaptığı açıklamalarda Müezzinoğlu, söz konusu reforma ilişkin, “Henüz mutfak çalışmasındayız.

Taşeron da bunun içinde çözülecek” demişti. Bakan Müezzinoğlu, performans kriterine, “Kendisini geliştirmesine, ülkeye hizmet etme, alanındaki gelişmeleri takip edip etmemesine bakacağız” açıklığını getirdi. Müezzinoğlu, devlette şu anda bin 700’ün üzerinde bakan müşaviri bulunduğuna işaret ederek, “Bunlar bankamatik memuru. Bu kişilerin çalıştığı bakanın görev süresi bitebiliyor, ancak bu müşavirler 65 yaşına kadar aynı görevde kalıyor. Böyle bir sistem olamaz” eleştirisini getirmişti.

Son Güncelleme: 17.05.2017 13:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
iyi ama 2017-05-16 14:37:16

bakan müşavirlerini kim hangi kritere göre kimin çıkardığı yasaya göre atadı?Vergileri kaldırmak yerine, toplanan vergileri gerektiği şekilde sanayi yatırımlarına yönlendirerek kullansak iyi olmaz mı?

Avatar
Vatandaş 2017-05-16 16:48:10

MEMURA ZAM YOK GİT VERGİ DAİRESİNE Bİ KATTA 20 MEMUR VARSA 5 TANESİ ÇALIŞIYOR 15 TANESİ YA AKILLI TELEFONLA YADA ARALARINDA LAK LAK YAPIYORLAR BUNLAR DOYMUŞ AKTLARINDA SON MODEL SUV SEDAN JEEP LER ARAŞTIRIN KİMİ BELEDİYE VERGİ DAİRELERİ HASTANELER OKULLAR EMNİYET ADLİYELER BAKIN NELER ÇIKACAK ÖZELLİKLE BELEDİYE VE VERGİ DAİRELERİNİ KONTRAL EDİN

Avatar
ZAMOTA 2017-05-16 16:51:39

Memura Zam Haramdır bunu unutmayın Haram

Avatar
Bülent Karabulut 2017-05-16 18:28:31

Benim Memurum Yasası...
Şuna kestirmeden kendi memurumu kendim seçerim desinler anlayalım... performans kime ve neye göre belirlenecek... yalakalık yapan biat eden terfi ve yüksek maaşla ödüllenecek birilerinin ensesinde boza pişecek...işi ehline değilde adamına verecen vay gidi vatandaşın haline...mevzuat bilmeyen sorun çözemeyen bir alay dalkavuk zaten köşe başını tutmuş yenileri de bu şekilde yolda... Allah ıslah etsin...

Avatar
ZAMOTA 2017-05-16 18:29:30

Belediyede Memur Kadın Emlakta işimiz icabı 7.8 kere gittik tapuya vergi Dairesine bilhsssa Belediyedeki Kadın her gidişimizde hiç iş yaptığını görmedik hep telefonla oynuyor altınds VOLVO Jeep kaç pars ulan bu aldığı maaş en az 3 milyar haram değilmi haram sadece bankada faiz yemek değil bu haramın daniskası akşam olsada gitsek Araba kullanırken son model Güneş gözlükleriyle bi havalar bi havalar küçük Dünyaları ben yarattım kimseyi takmamak saygı yok böyleleri derhal kapının önüne koyacaksın onun için Memurun aldığı gerçekten HARAM hemde hakikesinden haram haram haram haram

Avatar
Vatandas 2017-05-16 20:09:09

Butun siyasiler iscinin aldığı paraya goz dikmiş siz bu göreve gelirken daha iyisini yapmak icin gelmedinizmi ozaman daha iyisini yapın enkotu daire baskanlarinin altinda bile 100 lerce binliralik makamaraclari kimse kimseye hesap sormadan harcanan paralar her yandas olmus mutait cefasini ceksin vatandas oh ne guzel

banner354

banner328

banner554

banner482