banner560
banner589
banner572
12 Haziran 2014 Perşembe 20:16
KOÜ, Allah’a Emanet
banner508

 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’ nın hazırladığı afet raporu büyük bir tehlikeyi gözler önüne serdi. Rapor, üniversitenin herhangi bir afet durumuna ne kadar hazırlıksız olduğunu ortaya koydu.

 

1999 yılında yaşanan büyük felaketten anlaşılan hiç ders almamışız. Bu, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın ‘Kriz ve Afet Yönetimi’ ile ilgili hazırladığı raporda bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Dekanlık, herhangi bir afet ya da kriz durumu için fakülte bünyesinde kurulan afet kurulu ve kriz merkezinin aslında hiçbir fonksiyonunun olmadığını kendisi teyit etti. Dekanlık, “Böyle bir yönerge ve afet ekibi var ancak ekibin görev dağılımı yapılmamış” diyerek, Kocaeli Üniversitesi’ nin afet durumunda düşebileceği çaresiz durumu gözler önüne serdi.

GÖREV DAĞILIMI YAPILMAMIŞ

Kocaeli Üniversitesi’nin bir afet durumunda yaşayacağı çaresizlik, bir grup öğrenciye verilen ödev sonucu ortaya çıktı. Öğrenciler, hem Dekanlığa, hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na çeşitli sorular yönelterek, bunların cevaplandırılmasını istedi. Bu sorulardan biri de ‘Kriz anında ve sonrasında uygulanmak üzere kriz ve afet yönetim planınız var mı’ oldu. Dekanlığın bu soruya verdiği cevap ise adeta şöyle: “Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının acil durumlarda uygulanmak üzere Acil Durum Tahliye Planı örneği bulunmaktadır. Ancak ekip listelerinde görevlerin kimler tarafından yerine getirileceği Dekanlıkça bilinmemektedir.”

YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEMİŞ

Öğrencilerin yine Dekanlığa sorduğu soruların biri de olası bir yangın karşısında fakülte binasında önlem alınıp alınmadığı şeklinde. Dekanlığın bu soruya verdiği cevap ise adeta evlere şenlik. İşte o cevap: “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde “Binaların Yangın Korunması Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde 28 adet 6 kg’lık yangın söndürücü bulunmaktadır. Bu cihazlar geçiş boşluklarının yakınına görülebilecek şekilde yerleştirildiğinden fosforlu işaretlemeler yapılmamıştır. Kullanacak personelin(Yangın Söndürme Ekibi), Üniversite Sivil Savunma Amirliği tarafından planlanan eğitim programları ile eğitim almaları öngörülmüştür fakat ekip oluşturulmadığı için eğitimler verilememiştir.”

DOĞALGAZ BORUSU PATLAYABİLİR

Dekanlık, öğrencilerin herhangi bir afet durumunda su, doğalgaz ve elektriği otomatik olarak kesecek sistemin olup olmadığı şeklinde bir soruya ise şu cevabı vermiş: “Fakültede deprem anında su, doğalgaz ve elektriği otomatik olarak kesecek sistem bulunmamaktadır. Acil Durum Eylem Planlarında belirtilen personel Fakülte binasındaki mevcut elektrik, su, mutfaklarda ve çay ocaklarda, vb yerlerde LPG tüplerinin vanalarını, doğalgaz gibi enerjilerin kesilmesinden ve kontrolünden sorumludur. Fakat daha önce de belirtildiği gibi Acil Durum Eylem Planında görev dağılımı yapılmamıştır.”

ULAŞIM 20 DAKİKA

Öğrencilerin İtfaiye Daire Başkanlığı’na sorduğu sorulara verilen cevapta da İtfaiye’nin, KOÜ’deki yangın önlemlerini yetersiz bulduğu ortaya çıkıyor. Gelen raporda bu açıkça ifade edilirken, en büyük tehlikenin ise herhangi bir yangın durumunda İtfaiye’nin Umuttepe’ye ulaşmasının 20 dakikayı bulabileceği ve bunun da oldukça uzun bir zaman olmasına dikkat çekiliyor. Her yönüyle “Allah korusun” dedirten her iki raporda da Umuttepe’de öğrenim gören öğrencilerin bir afet durumunda ne kadar çaresiz kalacağı ve büyük felaketlerin yaşanacağı gözler önüne seriliyor.


 

İŞTE O İKİ RAPOR!

 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin Dekanlık ve İtfaiye’ye yönelttiği sorular ile bu sorulara verilen cevaplar işte şu şekilde:

KRİZ VE AFET YÖNETİMİ

DEKANLIK SORULARI

 1. Fakültemizin kaza ve afet bağlamında karşılaşabileceği riskler nelerdir?
 2. Üniversitemizde afet kurulu ve kriz merkezi yönergesi var mı?
 3. Kriz anında ve sonrasında uygulamak üzere kriz ve afet yönetim planınız var mı, varsa fakültemiz bazında uygulamalarda bulunuldu mu?
 4. Kriz anında doğal olarak kontrolü zor bir ortam oluşur, fakültemizin yetersiz kalması durumunda, ilk olarak dışarıdan fakültemize müdahalede bulunabilecek kurum ve kişiler kimlerdir?
 5. Fakültemizin afet anı ve sonrasında ortak toplanma alanı var mı, varsa neresidir?
 6. Olası afetler için fakültemizde afet ve ilk yardım araç gereçleri (çantası) mevcut mu? İlk sağlık müdahalesini kim ya da kimler yapacak?
 7. Yangın tüpümüz var mı, bunlar göz önünde mi, görünmeyenler için fosforlu işaretlemeler yapıldı mı? Personelin bunu kullanma yönünde aldığı bir eğitim var mı?
 8. Acil durum telefonları levhası görülebilir yerlerde asılı mı?
 9. Fakültemizdeki öğrenciler risklerin ne kadar farkında? Eğitim ya da konferanslarla bu bilinçlenmeyi sağlıyor musunuz? (Afet bilincini oluşturacak eğitim programları uygulanıyor mu? )
 10. Kampüs içinde afet sonrası telekomünikasyon kopukluğu  yaşanması durumunda, dışarıyla irtibat sağlayacak iletişim araçlarımız var mı?
 11. Ulaşımla ilgili bir sorun oluşması durumunda alternatif ulaşım yolları ve kurtarma planımız var mı?
 12. Fakülte binamızın depreme dayanıklılığının denetimi yapıldı mı? Yapıldıysa denetim sonucu nedir? Yapılmadıysa binanın dayanıklılığı hakkında ne düşünüyorsunuz?
 13. Deprem anında su, doğalgaz ve elektriği otomatik olarak kesecek sistemimiz var mı?
 14. Deprem anında ve sonrasında hasarlı binalarda cam ve kapılar açılmıyor, camları kırıcı aletler cam kenarlarında mevcut mu?
 15. Fakültemizde sıkça rastlanan tesisattan kaynaklanan su baskınları binanın temeline zarar veriyor mu? Bu sorunun giderilmesi yönünde fakültemizin çalışmaları var mı?

DEKANLIK RAPORU

Dekanlıkça öngörülen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde meydana gelebilecek olan riskler; yangın, yangının ısısından dolayı ortaya çıkacak olan duman, zehirleyici gaz ve panik nedeni ile oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerdir. Ayrıca Kocaeli ili deprem riski yüksek olan illerden biridir. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden sonra hasar gören Kocaeli Üniversitesi’nin, kent merkezi ve Arslanbey yerleşkeleri yerine deprem riski daha düşük olan Umuttepe’de yerleşke oluşturularak deprem riski en aza indirilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yaşanabilecek her türlü afet ve kriz aşamalarında organizasyonun sağlanması, önlem ve tedbirlerinin belirlenmesi, sonrasında ise yapılacak çalışmaların planlanması ve personel görevlendirilmelerinin yapılabilmesi için Sivil Savunma Amirliği birimi oluşturulmuştur. Ayrıca “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (9 Eylül 2009)” gereğince Üniversitede “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” oluşturulmuştur.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının acil durumlarda uygulanmak üzere Acil Durum Tahliye Planı örneği bulunmaktadır.(Ek-1) Ancak ekip listelerinde görevlerin kimler tarafından yerine getirileceği Dekanlıkça bilinmemektedir.

Büyük çaplı bir kriz oluştuğunda, Fakültenin yetersiz kalması halinde Üniversite Rektörlüğü bilgilendirilir ve Rektörlük bünyesinde yer alan Sivil Savunma Amirliği’nin acil eylem planları çerçevesinde müdahale edilir.

Umuttepe yerleşkesinde yer alan Fakülte binasının özellikle doğu kanadı tarafında bulunan güvenli açık alanlar afet anı ve sonrasında ortak toplanma alanı olarak belirlenmiştir.

Kocaeli Üniversitesi’nde “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” gereğince İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak Sağlık(İlkyardım) ekibi oluşturulmuştur. Fakülte içinde acil durumlarda kullanılmak üzere ilkyardım malzemeleri de bulunmaktadır. Ayrıca Üniversite kampüsünde sağlık hizmeti veren Mediko Sosyal biriminin bulunması ve Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nin, Üniversite kampüs alanında yer alması olası afet durumunda ilkyardım müdahalesini kolaylaştırmaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde “Binaların Yangın Korunması Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde 28 adet 6 kg’lık yangın söndürücü bulunmaktadır. Bu cihazlar geçiş boşluklarının yakınına görülebilecek şekilde yerleştirildiğinden fosforlu işaretlemeler yapılmamıştır. Kullanacak personelin(Yangın Söndürme Ekibi), Üniversite Sivil Savunma Amirliği tarafından planlanan eğitim programları ile eğitim almaları öngörülmüştür fakat ekip oluşturulmadığı için eğitimler verilememiştir.

Fakültenin herkesçe görülebilir yerlerine Acil Durum Telefonları ve Acil Durum Telefon Listesi levhalarının asılması planlanmıştır. Fakat uygulamaya geçilmemiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler öğrencilerine yönelik afet bilincini oluşturacak, risklere ilişkin bilgilendirme sağlayacak eğitim ya da konferanslar Sivil Savunma Amirliği tarafından düzenlenmektedir. Fakülte olarak gereken yardım ve destek; salon tahsisi, öğrencilere duyurulması, öğrencilerin eğitime ya da konferansa katılımlarının sağlanması şeklinde olmaktadır.

Kampüs içinde afet sonrası telekomünikasyon kopukluğu yaşanması durumunda, yalnızca acil durumlarda kullanmak üzere Üniversite Sivil Savunma Amirliği’ne tahsis edilmiş telefon ve telsiz hattı bulunmaktadır.

Ulaşımla ilgili bir sorun oluşması durumunda, Umuttepe Kampüsü ile kent merkezi ve diğer yerleşim yerlerine ulaşım için birçok alternatif yol olması nedeniyle sorun ortadan kalkacaktır. Ayrıca Kampüs geniş ve açık bir alanda bulunduğundan acil sağlık hizmetlerinde sağlık helikopteriyle de ulaşım sağlanabilecektir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından depreme dayanıklılık denetimleri yapılmıştır. Denetim sonucunda deprem riskleri dikkate alınarak gerekli tedbirler alınmıştır.

Fakültede deprem anında su, doğalgaz ve elektriği otomatik olarak kesecek sistem bulunmamaktadır. Acil Durum Eylem Planlarında belirtilen personel Fakülte binasındaki mevcut elektrik, su, mutfaklarda ve çay ocaklarda, vb yerlerde LPG tüplerinin vanalarını, doğalgaz gibi enerjilerin kesilmesinden ve kontrolünden sorumludur. Fakat daha önce de belirtildiği gibi Acil Durum Eylem Planında görev dağılımı yapılmamıştır.

Fakülte’de acil durumlarda kapı ve camların açılmaması halinde ara giriş her iki yanda olmak üzere güvenli kutu içerisinde cam kırıcı aletlerin yerleştirilmesi planlanmıştır. Ayrıca zemin katta bulunan sınıf ve odalar için de her sınıf ve odada olmak üzere yine güvenli kutu içerisinde cam kırıcı aletlerin yerleştirilmesi planlanmıştır.

Fakülte binasında meydana gelen, tesisattan kaynaklanan su baskınları binanın zeminine hasar oluşturacak kadar yoğunlukta değildir. Çünkü bina, balçık ya da batak zemin olarak adlandırılan yumuşak zeminde olmayıp, yüksek rakımlı kayalık zemin üzerine inşaa edilmiştir. Ayrıca tesisattan kaynaklı su baskınları fark edildiğinde derhal suyun tahliyesi sağlanmaktadır.

İTFAİYE SORULARI

1-      Ne tür ya da ne tip kaza ve olaylara müdahale ediyorsunuz? Bunlarla ilgili kaç biriminiz var?

2-      Müdahale alanlarınızda en sık karşılaştığınız sorunlar nelerdir, bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarınız ya da önerileriniz nelerdir?

3-      Müdahale için tek bir yerden mi harekete geçiyorsunuz yoksa farklı mesafelerdeki alanlarda hâlihazırda ekibiniz ve ekipmanınız var mı?

4-      Olası müdahale ve hizmetleriniz için bütçeniz yeterli mi?

5-      Ne kadar süreyle malzemelerinizin denetimini yapıyorsunuz?

6-      Gönüllü itfaiyecilik nedir, üniversitede bu tür çalışmalar var mı?

7-      Üniversitede en yoğun risk taşıyan unsurlar neler olabilir?

8-      Üniversitede yangın söndürmek için hazır bulunan yangın söndürme ekibi var mı?

9-      Bir afet anında üniversiteye ulaşım ve müdahale süreniz ortalama ne kadardır?

10-  Üniversitede hiç tatbikat yaptınız mı?

11-  Üniversitede afetler konusunda eğitim veriyor musunuz, veriyorsanız ne sıklıkla?

12-  Üniversitede olası bir afet ve acil duruma yönelik önleme ve müdahale çalışmalarında üniversiteyle işbirliği ve koordinasyonunuz var mı? Bir plan oluşturdunuz mu?

13-  Bir fakültenin ne gibi önlemler alması gerekiyor?

İTFAİYE RAPORU

İtfaiye çalışanları ile yapılan görüşmeye göre; hayvanları ve dağda mahsur kalan, su altında boğulan insanları kurtarmak; trafik kazalarına ve fabrika, konut ve orman yangınlarına müdahalede bulunmak itfaiyenin görev alanına girmektedir. Orman yangınları hususunda itfaiye yardımcı ekip olarak görev almaktadır. İzmit ve çevresinde boğulma olayına sık rastlanmaktadır. İtfaiye, yaz mevsiminde cankurtaranlık da yapmaktadır. İtfaiyenin cankurtaranlık hizmeti için 12 ayrı grubu bulunmaktadır. Bu hizmet ile, hem boğulma olayları önlenilmeye çalışılmakta hem de boğulanların cesetleri çıkarılmaktadır. Yerel halk, itfaiyeye yangın söndürme görevinde gönüllü olarak yardımcı olabilmektedir. İtfaiye görevlileri gönüllülere eğitimler vermekte; ihtiyaçları dahilinde araçları gönüllülerin kullanımına tahsis etmektedir. İtfaiye teşkilatı içinde içinde oluşturulan gruplarda 3 veya 4 kişi İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunudur. Şoförler ve erler ayrı görevlendirmelere tabiidir. Erler tam donanımlı olmakla birlikte; erlerin görev alanında mağdur olması durumunda, şoförler de erlerin yerini alabilmektedir.

İtfaiyenin en sık karşılaştığı sorunlar trafikle ilgilidir. Araçlar emniyet şeridini ihlal ettikleri için, olay yerine ulaşmada zorluklarla karşılaşılmaktadır. Diğer sorunlardan biri de, ihbar eden kişilerin adres bilgisini eksik vermesidir. Ayrıca yangın yerindeki eğitimsiz insanların yardım çabaları itfaiyenin müdahalesini yavaşlatabilmektedir.

İtfaiye istasyonlarının kuruluşunda 15 dakikalık mesafe temel alınmıştır. Olayın niteliğine ve büyüklüğüne göre müdahale edecek ekip sayısı belirlenmektedir.

Türkiye’de itfaiye bütçeleri belediyelere bağlıdır. Ancak bütçenin tamamının kullanılması mümkün olmamaktadır.

Malzemelerin denetimi 08.45 ile 09.30 arasında yapılır. Araçlardaki bütün malzemeler tek tek indirilir, kontrol edilir ve yeniden yerine yerleştirilir. Her Perşembe günü de, tüm gün boyunca araçların hepsi açılır; hortumuna, jeneratörüne ve diğer ekipmanlara bakılıp arıza tespiti yapılır.

Kocaeli İtfaiyesi görevlileri, Kocaeli Üniversitesi’nin yangın güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu düşünmemektedir. Üniversitede bir itfaiye aracı bulundurulması, öğrencilerin bilgilendirilmesi olası yangınlarda etkili olabilir. İtfaiye teşkilatı, Kocaeli Üniversitesi’nde yapılan gönüllü itfaiyecilik çalışmalarının İtfaiye Meslek Yüksekokulu’nun denetiminde olabileceğini, çalışmalar düzene girene kadar da itfaiye teşkilatından bir şoför ve bir lider tahsis edilebileceği belirtilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi’ndeki risk faktörlerinden birinin ısıtma yapılan yakıt olabileceği düşünülmektedir. Doğalgaz hatlarının testlerinin ne sıklıkla yapıldığı, yükseklikle ilgili yangın merdivenlerinin test edilip edilmediği, tatbikat yapılıp yapılmadığı riskleri belirlemek açısından önemlidir.

Kocaeli İtfaiyesi’nin, Kocaeli Üniversitesi’nde yangın söndürmek için hâlihazırda bir ekibi bulunmamaktadır.

Olası bir afet anında, itfaiyenin Kocaeli Üniversitesi’ne ulaşım ve müdahale süresi ortalama 20 dakika olmakla birlikte; bu süre müdahale için oldukça uzundur.

İtfaiye, Kocaeli Üniversitesi’nin talepleri doğrultusunda üniversitede tatbikat yapmakta ve eğitim vermektedir.

Kocaeli Üniversitesi’nde olası bir afet ve acil duruma yönelik önleme ve müdahale konusunda İtfaiye Meslek Yüksekokulu ile koordinasyon halinde bulunulmaktadır. Burada, uzmanlar aracılığıyla iş güvenliği eğitimi verilmektedir.

Bir fakültenin olası bir afet ve acil durumda alması gereken önlemler ise şu şekilde sıralanmıştır:

 • Toplanma bölgesi belirlenmeli,
 • Öğrenciler sınıflarıyla bir grup oluşturacak şekilde ayrılmalı ve sorumlu kişiler tarafından sayım yapılmalı,
 • Mahsur kalanlar belirlenmelidir.

Bu hususların belirtildiği bir planın var olması yeterli değildir. Plan yalnızca dosyaların içinde bulunmamalı, sorumlu kişiler de sorumlu olduklarına dair bilgiye sahip olmalı ve bu bilinçle hareket etmelidir. Kocaeli Üniversitesi’nde söndürme, müdahale, koruma, kurtarma ve ilkyardım ekibi gibi paket programlar mevcuttur. Mimari plan ve gelen bilgilerin tümü değerlendirilmektedir.

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HAKKI 2014-06-12 23:14:18

Bu hususların belirtildiği bir planın var olması yeterli değildir. Plan yalnızca dosyaların içinde bulunmamalı, sorumlu kişiler de sorumlu olduklarına dair bilgiye sahip olmalı ve bu bilinçle hareket etmelidir..bu son paragraf işin özünü gösteriyor.bu

Avatar
DENİZ 2014-06-12 23:17:12

bu nasıl bir ihmal !!!! bir afet anında müdahale edecek bir itfaiye aracının en az 20 dakika gelmesi demek oradaki evlatlarımız için çok büyük bir risk taşımaktadır. Bir an önce tedbir alınmalıdır.

Avatar
Omar 2014-06-13 09:12:22

Canımızı kimlere emanet ediyoruz böyle... Böyle bir ihmalkarlık olabilir mi? Allah muhafaza olası bir afette Kocaeli Üniversitesi yönetimi nasıl hesap verecek ???

banner354

banner328

banner482